Sct. Hans turneringen

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har afvik­let den tra­di­tions­ri­ge Sct. Hans tur­ne­ring med del­ta­gel­se af 67 med­lem­mer. Tur­ne­rin­gen blev afvik­let som en hold­t­ur­ne­ring på gul og blå sløj­fe. Bol­den skul­le den­ne gang ikke i hul, men i ste­det ram­me en heks, som var pla­ce­ret på greens.

Efter spil­let ser­ve­re­de køk­ke­net en læk­ker grill-buf­fet og efter­føl­gen­de blev bålet tændt. Klub­bens for­mand Ove Peder­sen holdt båltalen.

Tur­ne­rin­gen hav­de føl­gen­de vindere:

Gul sløj­fe:

  1. Iris Jacob­sen, Mogens Poul­sen, Lars Birk Ander­sen, Micha­el Wittrup
  2. Søren Chri­sten­sen, Eva Wag­ner, Tage Niel­sen, Kir­sten Thomsen
  3. Esben Skaa­ning, Niels Høi, Dort­he Simon­sen, Micha­el Ørsted

Blå sløj­fe:

  1. Jes Jacob Chri­sten­sen, Oluf Rod­ding, Kir­sten Lang­kil­de, Jan Krøl­le Nielsen
  2. Inger Marie Søren­sen, Micha­el Johan­sen, Klaus Behn­cke, Allan Thomsen
  3. Ole Abild­gård, Tor­b­jørn Ander­sen, Dort­he Wit­trup, Finn Stenbryggen

Præ­mi­er­ne blev sponso­re­ret af MENY, Østervrå og Brøn­der­s­lev Golfklub.

Berit Sko­v­gaard
Turneringsleder