Roeturnering

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har afholdt deres tra­di­tions­ri­ge roe­tur­ne­ring med rekordtil­slut­ning for i år med 90 del­ta­ge­re. Alli­ge­vel gik alle banen rundt i ca. 4 timer. Del­ta­ger­ne blev mødet af Nør­re­sund­by Bank som uddel­te drik­ke­va­rer og lidt sødt og alle præ­mie­mod­ta­ge­re fik dej­lig vin sponso­re­ret af Vin­spe­ci­a­li­sten Brøn­der­s­lev. Roe­tur­ne­rin­gen er en meget popu­lær tur­ne­ring, da man kun skal spil­le bol­den ind til en roe.

Vej­ret og roer­ne var spil­ler­ne gav­mil­de, hvil­ket også resul­te­re­de i høje sco­res op til +13.

Årets vin­de­re blev: Dame A: Brit­ta Jen­sen +9, Dame B: Elin Peder­sen +11, Her­re A: Bir­ger Jen­sen +10, Her­re B: Jens Lar­sen +13, Her­re C: Ole Bøgh Johan­sen +12 og D‑rækken: Jula­lak Jør­gen­sen +6

Tur­ne­rings­ud­val­get håber på lige så stor til­slut­ning til ande­mat­chen den 3. novem­ber 2013.

Roeturnering

Tur­ne­rings­ud­val­get