Roeturnering 2020

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har i wee­ken­den afvik­let den tra­di­tio­nel­le roe­tur­ne­ring, hvor fla­get i dagens anled­ning var skif­tet ud med en roe.

Det er en tur­ne­ring, der har været afholdt i man­ge år i Brøn­der­s­lev gol­f­klub og som de tid­li­ge­re år er det Vin­spe­ci­a­li­sten Brøn­der­s­lev, der er sponsor på turneringen.

Søn­da­gen bød på lidt svæ­re odds, da vi fik en del regn i løbet af tur­ne­rin­gen. Men det blev opve­jet af at Gol­fcaféen v/Lotte Slet­ten, efter tur­ne­rin­gen, var vært ved læk­ker bik­semad og spejlæg, og der var rige­ligt til alle.

Som en udlø­ber af Covid-19, var der ”kun” 44 del­ta­ge­re i tur­ne­rin­gen. Men vi hav­de en hyg­ge­lig dag, trods de restrik­tio­ner, der er lige nu.

Tur­ne­rin­gen blev afvik­let som en bogey­tur­ne­ring og der var føl­gen­de vindere:

Her­re A‑rækken

  1. præ­mie Claus Iver­sen +8
  2. præ­mie Jens Jørn K. Jen­sen +6
  3. præ­mie Jens Jørn Peder­sen +6

Her­re B‑rækken

  1. præ­mie Kas­per Storm +10
  2. præ­mie Tor­ben Slet­ten +9
  3. præ­mie Knud Nør­gaard +7

Dame A‑rækken

  1. præ­mie Inge Niel­sen +8
  2. præ­mie Else­beth Rost­gaard +5
  3. præ­mie Maj­britt Iver­sen +4

Kri­sti­an fra Vin­spe­ci­a­li­sten i Brøn­der­s­lev vil meget ger­ne være sponsor næste år, så har vi noget at se frem til i dis­se mør­ke tider.