Roeturnering

Søn­dag den 14. okto­ber – en næsten som­mer­dag – var 75 af klub­bens med­lem­mer mødt op for at dyste i vores årli­ge Roeturnering.

Det fan­ta­sti­ske vejr i kom­bi­na­tion med ”pæne” roer, med­før­te høje sco­res og der var tæt kamp om plad­ser­ne i præ­mi­eræk­ker­ne. I alle ræk­ker var der point­lig­hed for nog­le af pla­ce­rin­ger­ne, som der­for blev afgjort på bed­ste sco­res på de sid­ste huller.

Efter mat­chen, var Rik­ke og Kri­sti­an fra Caféen, vær­ter ved en omgang læk­ker Kar­rysup­pe ad libi­tum, som del­ta­ger­ne kun­ne nyde mens resul­ta­ter­ne blev tastet ind.

Kri­sti­an, fra tur­ne­rin­gens sponsor Vin­spe­ci­a­li­sten, var per­son­ligt mødt op, for at over­ræk­ke de flot­te præ­mi­er til vinderne.

Ræk­ke

Her­re A

Pla­ce­ring

1

 

Anton Holm

Total

+12

2 Claus Holm +11
3 Micha­el Johansen +11
4 Knud Nør­gaard +10
Her­re B 1 Ron­ny Hilbert +10
2 Svend Erik Trudslev +10
3 Jørn Slo­th Andersen +9
Dame A 1 Elisa K. Johansen +8
2 Berit Sko­v­gaard +8
Dame B 1 Git­te Dalsgaard +12
2 Char­lot­te Eva Nielsen +10
3 Kir­sten Lange +7