Resultater fra Proshoppens åbningsturnering

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har i dag afvik­let tur­ne­rin­gen Pros­hop­pens Tur­ne­ring v/Morten Hedegaard.

Der var 92 del­ta­ge­re til tur­ne­rin­gen. Mor­ten udle­ve­re­de et spe­ci­elt sco­re­kort til alle del­ta­ge­re, hvor man skul­le udfyl­de, om man ram­te fairway, gre­en, kom op af bun­ker og hvor man­ge puts man brug­te. Sene­re vil Mor­ten så mål­ret­te under­vis­nin­gen mod dis­se resultater.

For­man­den for Brøn­der­s­lev Gol­f­klub Ove Peder­sen ind­led­te sæso­nen, og der var efter­føl­gen­de standerhejsning.

Tur­ne­rin­gen star­te­de i regn­vejr, men efter en times tid, blev der tørvejr.

Der var flot­te præ­mi­er i 4 ræk­ker og vin­der­ne blev:

2014 Proshoppens Åbningsturnering Vindere

A‑rækken:

1. præ­mie Jon Høj­gaard Lundin 37 point
2. præ­mie Leif Tol­strup Simonsen 36 point
3. præ­mie Malt­he T. Laustsen 36 point
4. præ­mie Ras­mus Konge 35 point

 

B‑rækken:

1. præ­mie Maj­britt Iversen 36 point
2. præ­mie Karl Ander­sen 35 point
3. præ­mie Char­lot­te Kie­ler schou 33 point
4. præ­mie Jens K. Frederiksen 33 point

 

C‑rækken:

1. præ­mie Micha­el L. Christensen 36 point
2. præ­mie Kri­stof­fer B. Smedstrup 35 point
3. præ­mie Lene Fre­de­rik­sen 34 point
4. præ­mie Ulla Peder­sen 33 point

 

D‑rækken:

1. præ­mie Nico­laj Jørgensen 34 point

 

Efter tur­ne­rin­gen var der varm sup­pe til alle deltagere.

Ven­lig hilsen

Tur­ne­rings­ud­val­get