Resultater fra pinsemorgen turneringen

2016_Pinsenmorgen_vindere

Brøn­der­s­lev gol­f­klub har afvik­let den tra­di­tions­ri­ge pin­se­mor­gen tur­ne­rin­gen. Tur­ne­rin­gen star­ter søn­dag mor­gen kl. 7.00. og afvik­les som en stab­le­ford tur­ne­ring samt en hold­t­ur­ne­ring. Efter spil­let er der læk­ker mor­gen­buf­fet i klubhuset.

Tur­ne­rin­gen hvor der var 36 til­meld­te blev afvik­let i fint pin­se­vejr, med solskin og en kølig bri­se, slet ikke som DMI hav­de lovet os.

Vin­der­ne blev:

A‑rækken:
1. Præ­mie Niels Dals­gaard med 37 point
2. præ­mie Kim Skri­ver med 36 point
3. præ­mie Peter Chri­sti­an­sen med 33 point
4. præ­mie Leif Tol­strup Simon­sen med 33 point

B‑rækken:
1. Præ­mie Jan Krøl­le Niel­sen med 42 point
2. præ­mie Poul Wag­ner med 35 point
3. præ­mie Min­na Krogh Fynsk med 33 point
4. præ­mie Peter Krü­ger med 33 point

Hold­præ­mi­en blev vun­det af Hen­rik C. Ras­mus­sen, Jan Krøl­le Niel­sen og Per Hen­rik Niel­sen med 113 point. Men så fik de også hjælp af en rig­tig god ”Pedro”.

Tur­ne­rings­le­de­re
Claus og Maj­britt Iversen