Resultater fra Mr. Agerbæk/La Vie turnering | Brønderslev Golfklub

Resultater fra Mr. Agerbæk/La Vie turnering

2016 - MrAgerbaek/LaVie vindere

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har søn­dag afholdt Mr. Agerbæk/ La Vie Golfturnering.

Tur­ne­rin­gen var med del­ta­gel­se af  70 spil­le­re, og blev afvik­let i dej­lig for­års-solskins­vejr. Stem­nin­gen var helt i top, da tur­ne­rings­le­de­re Niels Dals­gaard og Ken­neth Emil Møl­ler bød alle spil­ler­ne vel­kom­ne om morgen.

Der blev spil­let i fle­re ræk­ker – A‑rækker som spil­le­de slag­spil og B og C ræk­ker der spil­le­de stableford.

De man­ge fine sco­res vid­ner om, at sæso­nen for alvor er ved at kom­me i gang, og at vind- og vej­r­for­hold var perfekte.

Vin­der­ne blev:

A‑række damer:
Git­te Rune 70 slag

B‑række damer:
Inge Niel­sen 35 point
Lucky Jør­gen­sen 31 point

A‑række her­rer:
Mads Hede­gaard 68 slag
Peter Chri­sti­an­sen 71 slag
Anders Smedstrup Mor­ten­sen 73 slag

B‑række her­rer:
Niels Dals­gaard 38 point
Peter Thorup 34 point
Claus Vag­ner 34 point
Claus Holm 33 point

C‑række her­rer:
Lars Lar­sen 38 point
Peter Trud­s­lev 37 point
Svend Erik Trud­s­lev 37 point
Ken­neth Emil Møl­ler 33 point

Niels Dals­gaard & Ken­neth Emil Møller
Turneringsledere