Resultater fra Mr. Agerbæk/La Vie turnering

2017 - MrAgerbæk/LaVie vindere
For de 55 del­ta­ge­re i søn­da­gens Mr Ager­bæk og La Vie Tur­ne­ring arte­de vej­ret sig fra bed­ste side, helt per­fekt til golf.

Vin­der­ne i de for­skel­li­ge ræk­ker blev:

Her­re A

 1. Mor­ten Albin Olsen
 2. Tobi­as Krog Dalsgaard

Her­re B

 1. Knud Nør­gaard
 2. Ole Ravn­slund
 3. Per Kol­lerup
 4. Erik Aagaard Andersen

Her­re C

 1. Lars Lar­sen
 2. Ken­neth Emil Møller
 3. Micha­el Lys­gaard Kristensen

Damer A

 1. Git­te Rune

Damer B

 1. Con­ny Jensen
 2. Dort­he Tol­strup Simonsen

En stor tak til tur­ne­rin­gens sponso­rer for de fine præ­mi­er. Her fra sæson star­ten, vil tur­ne­rings­le­del­sen ger­ne opfor­dre til, at der er man­ge fle­re med­lem­mer der mel­der sig til klub­ben tur­ne­rin­ger. Husk at der i år som noget nyt, er en gen­nem­gå­en­de tur­ne­ring sæso­nen igen­nem. Så kom ud af busken og til­meld jer – det er rig­tig hyggeligt?

Ulla Peder­sen og Niels Dalsgaard
Turneringsleder