Resultater fra Min købmand Jerslev frivillighedsturneringen

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har net­op afholdt Min køb­mand Jer­s­lev fri­vil­lig­heds­tur­ne­rin­gen hvor der delt­og 68 med­lem­mer. Fri­vil­lig­heds­tur­ne­rin­gen er for de med­lem­mer, som har ydet klub­ben fri­vil­ligt arbej­de i sæson 2017. Præ­mi­er­ne blev sponso­re­ret fa Min køb­mand Jer­s­lev ved Pre­ben Svend­sen – Bemærk de flot­te eti­ket­ter på vinflaskerne.

Desvær­re reg­ne­de det fra mor­genstun­den, men efter et par timers spil kla­re­de det så fint op. Og så hjalp det også på spil­let, at besty­rel­ses­med­lem­mer Ole Ravn­slund og Jens Jørn K. Jen­sen var rundt med en lil­le bit­ter samt lidt varm kaf­fe og kakao til alle spillerne.

Efter tur­ne­rin­gen hav­de Brøn­der­s­lev Gol­fca­fe lavet en fan­ta­stisk dej­lig buf­fet til spillerne.

Inden præ­mie­over­ræk­kel­sen tak­ke­de For­mand Kir­sten Juel Jen­sen alle fri­vil­li­ge for deres sto­re ind­sats over for klub­ben. Uden fri­vil­li­ge – Ingen klub. Resul­ta­tet af tur­ne­rin­gen blev:

A‑rækken:
1. præ­mie Jør­gen Søren­sen med 35 point
2. præ­mie Kir­sten Juel Jen­sen med 33 point
3. Glen God­dard med 32 point – bedst på de sid­ste ni huller
4. Kim Hvid Jakob­sen med 32 point

B‑rækken:
1. præ­mie Jan Krøl­le Niel­sen med 35 point
2. præ­mie med Jens Kou­dal Fre­de­rik­sen med 32 point
3. præ­mie Jens Reg­ner Søren­sen med 31 point – bedst på de sid­ste ni huller
4. Bir­git Chri­sten­sen med 31 point

C‑rækken:
1. præ­mie Peter Kri­sti­an­sen med 33 point

D‑rækken:
1. præ­mie Lars Thø­ger­sen med 24 point

Mest lige dri­ve blev vun­det af Bør­ge Ziegler

Tæt­test på fla­get blev vun­det af Mogens Nielsen