Resultater fra klubmesterskaber | Brønderslev Golfklub

Resultater fra klubmesterskaber

Brøn­der­s­lev gol­f­klub har i wee­ken­den afvik­let de tra­di­tio­nel­le klubmesterskaber.

De åbne klub­mester­ska­ber afvik­les over 36 hul­ler lør­dag, hvoraf de sid­ste 18 hul­ler er fra back­tee og 18 hul­ler søn­dag. De alders­be­stem­te klub­mester­ska­ber afvik­les over 18 hul­ler lør­dag og 18 hul­ler søndag.

Tur­ne­rin­gen blev afvik­let i tør­vejr, men meget blæ­sen­de, så det var en udfor­dring for spil­ler­ne, især lør­dag efter­mid­dag fra back­tee. Der var 63 spil­le­re, der trod­se­de vin­den og delt­og i turneringen.

Føl­gen­de spil­le­re har vundet:

Klub­me­ster herrer Mor­ten Hedegaard
Nr. 2 Jes­per Gun­der Larsen
Nr. 3 Mads Hede­gaard

 

Klub­me­ster damer Sti­ne Strandfelt
Nr. 2 Git­te Rune
Nr. 3 Han­ne Kristensen

 

Vete­ran herrer Flem­m­ing Sørensen
Nr. 2 Leif T. Simonsen
Nr. 3 A. Lyk­ke Larsen

 

Vete­ran damer Brit­ta Jensen
Nr. 2 Kir­sten Juel Jensen
Nr. 3 Jet­te Abildgaard

 

Seni­or herrer Mor­ten Knudsen
Nr. 2 Georg Boni
Nr. 3 Jens Jør­gen Mortensen

 

Seni­or damer Berit Sko­v­gaard
Nr. 2 Maj­britt Iversen

 

Mida­ge herrer John­ny Callisen
Nr. 2 Niels Høi
Nr. 3 Niels Holm

 

Mida­ge damer Han­ne Kristensen
Nr. 2 Git­te Rune
Nr. 3 Mia Niel­sen

 

Juni­or drenge Jes­per Gun­der Larsen
Nr. 2 Malt­he Tan­derup Laustsen
Nr. 3 Tobi­as Krog Dalsgaard

 

Juni­or piger Mat­hil­de Tan­derup Laustsen

 

En stor tak til gre­en­ke­e­per­ne for en flot bane og til tur­ne­rings­ud­valg og besty­rel­se der har været behjæl­pe­lig hele weekenden.

Maj­britt Iversen
Turneringsudvalget