Resultater fra klubmesterskaber | Brønderslev Golfklub

Resultater fra klubmesterskaber

I wee­ken­den den 19. og 20. sep­tem­ber blev klub­mester­ska­ber­ne i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub afholdt.

Vej­ret var lige til klub­mester­ska­ber, idet spil­ler­ne fik både lidt vind og sol.

Der delt­og i alt 56 spil­le­re. Klub­me­ster Her­re og Damer spil­le­de 36 hul­ler lør­dag og 18 hul­ler søndag.
Resten af spil­ler­ne spil­le­de 18 hul­ler lør­dag og 18 hul­ler søndag.

Wee­ken­den hvor der spil­les klub­mester­ska­ber er altid spæn­den­de, da der kan ses rig­tig meget god golf.

På bil­le­det ses alle vinderne.

Samlede_vindere_Klubmestre_2015

Føl­gen­de blev klubmester:

Klub­me­stre 2015

Klub­me­ster Herrer
Nr. 1 Mor­ten Hedegaard
Nr. 2 Malt­he Tan­d­rup Laustsen
Nr. 3 Jakob Kollerup

Klub­me­ster damer
Nr. 1 Han­ne Kristensen
Nr. 2 Sti­ne Strandfelt
Nr. 3 Mat­hil­de Tan­d­rup Laustsen

Mid-age Her­rer
Nr. 1 Mor­ten Hedegaard
Nr. 2 Niels Holm
Nr. 3 Mor­ten Jensen

Mid-age Damer
Nr. 1 Mia Nielsen
Nr. 2 Met­te Toft Kristensen

Seni­or Herrer
Nr. 1 Georg Boni
Nr. 2 Mor­ten Knudsen
Nr. 3 Niels Høi

Seni­or Damer
Nr. 1 Han­ne Kristensen
Nr. 2 Git­te Rune
Nr. 3 Char­lot­te Kie­ler Schou

Vete­ran Herrer
Nr. 1 Emil Losange
Nr. 2 Bir­ger Jensen
Nr. 3 Leif Tol­strup Simonsen

Vete­ran Damer
Nr. 1 Berit Skovgaard
Nr. 2 Else­beth Rostgaard
Nr. 3 Kir­sten Juel Jensen

Juni­or Drenge
Nr. 1 Malt­he Laustsen
Nr. 2 Tobi­as Krog Dalsgaard
Nr. 3 Jon Høj­gaard Lundin

Juni­or Piger
Nr. 1 Mat­hil­de Laustsen

For­ret­nings­fø­rer
Ulla Gade