Resultater fra Golfhæftet Trophy


Brøn­der­s­lev gol­f­klub har i wee­ken­den afholdt tur­ne­rin­gen GOLFHÄFTET TROPHY. Tur­ne­rin­gen der er en par­tur­ne­ring blev afvik­let i meget afveks­len­de vejr. Blæst, regn og sol var alle ingre­di­en­ser i dagens tur­ne­ring. Humø­ret var dog højt ved alle del­ta­ge­re, da det trods alt var en lun formiddag.

GOLFHÄFTET TROPHY stil­le­de op med to tur­ne­rings­le­de­re Kim Ras­mus­sen og Las­se Søe­gaard, der sam­men med Maj­britt og Claus Iver­sen fra Brøn­der­s­lev gol­f­klub stod for afviklingen.

Der var fine præ­mi­er. Bl.a. 1. præ­mi­en er et ophold på Bro Hoff Slott GC nær Stok­holm, hvor man også del­ta­ger i en tur­ne­ring. Der var præ­mie for nær­mest fla­get på alle par tre hul­ler, og for den per­son der var nær­mest hul­let var præ­mi­en et Gar­min golfur.

Samt­li­ge spil­le­re vandt dog i den­ne tur­ne­ring, idet der blev uddelt et start­kit med cho­ko­la­de, vand mv.

De hel­di­ge vin­de­re i tur­ne­rin­gen er:

Præ­mi­eræk­ke:

1. præ­mie Jan Thomsen/Tobias Krog Dalsgaard 38p
2. præ­mie Lars Birk Andersen/Simon Kol­lerup Andersen 38p
3. præ­mie Per Andersen/Jørgen Poulsen 38p
4. præ­mie Git­te Rune/Charlotte Kie­ler Schou 37p
5. præ­mie Lars Larsen/Henrik Andersen 37p
6. Præ­mie Chri­sti­an Ejlertsen/Chris Jespersen 36p
7. præ­mie Maj­britt Iversen/Claus Iversen 36p

 

Nær­mest flaget:

Niels Dals­gaard, Tobi­as Krog Dals­gaard, Jør­gen Poul­sen, Simon Kol­lerup Ander­sen, Claus Mor­ten­sen. Her var det Jør­gen Poul­sen, der var den hel­di­ge vin­der af et Gar­min golfur.

Bed­ste damehold

Git­te Rune/Charlotte Kie­ler Schou.

Tur­ne­rings­le­de­re

Maj­britt og Claus Iversen