Resultater fra frivillighedsturnering

Så er Fri­vil­lig­heds­tur­ne­rin­gen afholdt i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Vej­ret var jo helt fan­ta­stisk, men det var man hel­ler ikke i tvivl, da man så tur­ne­rings­le­del­sen var Chri­sti­an Gran­de og Met­te Høj­gaard Lundin.

Alle 66 del­ta­ge­re spil­le­de 18 hul­lers stab­le­ford. Under run­den fik man til­budt en lil­le skarp til hal­sen, som var til­trængt i det flot­te vejr.

Efter spil­let nød alle en dej­lig buf­fet fra Golfcaféen.

Resul­tat i A‑rækken blev:
Nr. 1 Jør­gen Søren­sen med 38 point
Nr. 2 Jarl Chri­sten­sen med 36 point
Nr. 3 Anders Smedstrup Mor­ten­sen med 33 point
Nr. 4 Emil Losan­ge med 32 point

Resul­tat i B‑rækken blev
Nr. 1 Bir­git Chri­sten­sen med 35 point
Nr. 2 Eiro Poul­sen med 32 point
Nr. 3 Hen­ning Søren­sen med 31 point – best på sid­ste 6 huller
Nr. 4 Ove Peder­sen 31 point
Nr. 5 Bir­git Poul­sen med 30 point – bedst på de sid­ste 9 huller
Nr. 6 Ole Bøgh Johan­sen med 30 point

Resul­tat i D‑rækken blev
Niels Lyk­ke Poul­sen med 26 point

Til slut tak­ke­de for­mand Ove Peder­sen alle de fri­vil­li­ge for at de har hjul­pet klub­ben i sæson 2015. Og det glæ­der besty­rel­sen at man­ge fortsætter.

På bil­le­det ses de dyg­ti­ge vindere

Frivilligshedsturnering_2015

For­ret­nings­fø­rer
Ulla Gade