Resultater fra Brønderslev Spar Nord Open | Brønderslev Golfklub

Resultater fra Brønderslev Spar Nord Open

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har end­nu engang afholdt Brøn­der­s­lev Spar Nord Open. Det er efter­hån­den en tur­ne­ring, der har kørt i man­ge år og er en del af Krum­pen Open, hvor der også spil­les i Hjør­ring Gk og Aal­borg Gk.

I år delt­og 60 fan­ta­sti­ske og unge men­ne­sker fra hele lan­det. Bl.a Char­lot­te og Søren Kjeld­sens søn­ner Emil og Mads. Det er dej­ligt at se dem kom­me ”hjem” til den bane, som Søren Kjeld­sen selv er star­tet i.

Vores gre­en­ke­e­pe­re hav­de sat banen flot op og sam­ti­dig var vej­r­g­u­der­ne med os.

Uden støt­te fra Spar Nord og Føtex i Brøn­der­s­lev samt alle vores fri­vil­li­ge hjæl­pe­re som star­te­re, dom­me­re, forecad­di­es og tur­ne­rings­le­del­se vil­le en sådan tur­ne­ring ikke være mulig – SÅ STOR TAK TIL JER ALLE.

Resul­tat af Brøn­der­s­lev Spar Nord Open blev

Pigeræk­ken:
Nr. 1 Met­te Janum Link­hu­sen fra Sæby Gk
Nr. 2 Niko­li­ne Bre­nøe-Mouritzen fra Smørum Gk

Net­to­p­ræ­mi­en blev vun­det af Nata­cha Høst Husted fra Smørum Gk

Dren­geræk­ken:
Nr. 1 Nico­lai Ver­ner Jen­sen fra Rold Skov Gk
Nr. 2 Tro­els Wol­ff Han­sen fra Viborg Gk
Nr. 3 Kri­sti­an Carl­slund Kri­sten­sen fra Aal­borg Gk

Net­to­p­ræ­mi­en blev vun­det af Nico­laj Søberg fra Smørum Gk

2017_Spar_Nord_Open_alle_vindere

På bil­le­det ses alle vin­de­re samt tur­ne­rings­le­de­re Met­te Lun­din og Dor­te Stenbryggen.

Vores træ­ner Mor­ten Hede­gaard har ind­ført, at vi hop­per på vinderbilleder😊

Til sidst en stor tak til alle jer unge spil­le­re. I er fan­ta­sti­ske, når I kom­mer og spil­ler en sådan tur­ne­ring – både ved prø­ver­un­der og sel­ve turneringen.

2017_Spar_Nord_Open_vinder_pige 2017_Spar_Nord_Open_netto_vinder_pige 2017_Spar_Nord_Open_netto_vinder_dreng 2017_Spar_Nord_Open_dreng_vinder