Resultater fra Brønderslev Golfklub’s divisionshold

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har wee­ken­den haft alle deres divi­sions­hold i kamp i Dan­mark­s­tur­ne­rin­gen i golf. Det har været en for­ry­gen­de tur­ne­rings­we­e­kend. Klub­bens første­hold som spil­ler i den bed­ste ræk­ke i Dan­mark San­tan­der divi­sion vest mød­te lør­dag Gyt­te­gaard på frem­med græs, det lod de talent­ful­de unge spil­le­re sig ikke gå på af, de slog Gyt­te­gaard hele 12 – 6. Talen­ter­ne skul­le igen i match søn­dag her skul­le de møde sid­ste års sølvvin­de­re i Aal­borg Gol­f­klub, det blev lige­le­des en sejr på ikke min­dre end 14 – 4, så bed­re start kun­ne Brøn­der­s­lev Golfklub´s talen­ter ikke ønske sig.

Klub­bens andet hold som spil­ler i Dan­mark­s­tur­ne­rin­gens 4. divi­sion vest spil­le­de lige­le­des beg­ge dage på ude­ba­ne, her blev det til sej­re over Hjør­ring med 12 – 2 og Ran­ders Fjord med 10 – 4.

Klub­bens tred­je hold spil­ler i kva­li­fi­ka­tions­ræk­ken, de spil­le­de lør­dag i Brøn­der­s­lev og vandt over Aaby­bro med 10 – 4 og søn­dag blev der spil­let i Hals hvor det lige­le­des blev til en sejr på 10 – 4.

Damer­ne spil­ler i 3. divi­sion vest, de har spil­let på hjem­me­ba­ne både lør­dag og søn­dag, de måt­te lør­dag se sig slå­et af FH Team Djurs med 5 – 4 og søn­dag piger­ne fra Tan­ge Sø med 6 – 3.

Ende­lig har Klub­bens seni­o­r­hold som spil­ler i 3. divi­sion vest også spil­let på hjem­me­ba­ne både lør­dag og søn­dag. Lør­dag blev det til en sejr på 11 – 3 over Mol­lerup og søn­dag vandt de over Lemvig med 12 – 2, en rig­tig god wee­kend for Brøn­der­s­lev Gol­f­klub og med de resul­ta­ter for­ven­ter klub­ben rig­tig man­ge til­sku­e­re til at bak­ke hol­de­ne op i næste tur­ne­rings­run­de, som er den 17. og 18. juni.