Resultater fra andeturnering | Brønderslev Golfklub

Resultater fra andeturnering

2015_Vindere_Andeturnering

Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel har atter i år gen­nem­ført en ande­tur­ne­ring for 74 del­ta­ge­re i Brøn­der­s­lev Golfklub.

Tur­ne­rin­gen gen­nem­fø­res som en Hal­ling­ton tur­ne­ring, hvor hul­lets par gan­ges med 2 og antal brug­te slag fra­træk­kes. Resul­ta­tet er de opnå­e­de point på hullet.

Alle hav­de en god dag. Vej­ret var per­fekt til golf, med tem­pe­ra­tur på 14 gra­der, over­sky­et med lidt sol.

Det gode vejr kun­ne også ses på de opnå­e­de resul­ta­ter lyder det fra arran­gø­rer­ne Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel og Brøn­der­s­lev Golfklub.

Vin­de­re af de af Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel udsat­te præ­mi­er blev.:

Dameræk­ken: 1. præ­mie. Met­te Krogh Dalsgaard 72 point
  2. præ­mie. Else­beth Rostgaard 70 point
  3. præ­mie. Elin Peder­sen 70 point
       
Her­re B.: 1. præ­mie Micha­el Pedersen 74 point
  2. præ­mie. Ron­ni Hilbert 73 point
  3. præ­mie. Per Hen­rik Nielsen 71 point
       
Her­re A.: 1. præ­mie. Bir­ger Jensen 80 point
  2. præ­mie. Bar­ry Nicholas 76 point
  3. præ­mie. Ras­mus Konge 76 point