Resultater fra andeturnering

På en dej­lig efter­års­søn­dag, slog 47 gla­de gol­f­spil­le­re ud i Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs årli­ge Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Andeturnering.

Solen tit­te­de frem lige som de før­ste bol­de blev slå­et. Desvær­re holdt det ikke tur­ne­rin­gen igen­nem, men vej­ret var noget af det bed­ste vi har ople­vet i den sene­ste tid, med for­nuf­tig tem­pe­ra­tur og ingen regn.

Tur­ne­rin­gen afvik­les som en Hal­ling­ton tur­ne­ring, som kan udfor­dre lidt ved udfyl­del­se af sco­re­kort, men som garan­te­rer man­ge point.

Køk­ke­net hav­de lavet en fan­ta­stisk kar­rysup­pe, som del­ta­ger­ne kun­ne nyde rige­ligt af, inden præmieoverrækkelsen.

Vin­der­ne fik fine præ­mi­er, bestå­en­de af ænder og rød­vin, til vinderne.

Vin­der­ne i de for­skel­li­ge ræk­ker blev:
Damerækken
1. Kir­sten Juel Jen­sen, 74 point
2. Berit Sko­v­gaard, 73 point
3. Char­lot­te Kie­ler Schou, 70 point

Her­reræk­ken A
1. Erik Aagaard Ander­sen, 73 point
2. Claus Holm, 70 point
3. Poul Lar­sen, 68 point

Her­reræk­ken B
1. Kim Mourit­sen, 81 point
2. Tro­els Niel­sen, 78 point
3. Jens Reg­ner Søren­sen, 78 point