Resultater fra aldersbetingede klubmesterskaber

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub afhold­te i wee­ken­den den 23. og 24. sep­tem­ber de årli­ge alders­be­stem­te klub­mester­ska­ber. Der blev spil­let i 11 ræk­ker på mester­skabs­ba­nen Rød/Blå. Vej­ret var med os ingen vind og regn, der­for var det også gode resul­ta­ter der blev opnået.

For­mand Kir­sten Juel Jen­sen over­rak­te efter­føl­gen­de præ­mi­er, poka­ler og blom­ster til vin­der­ne i de for­skel­li­ge rækker.

Resul­ta­ter­ne blev som flg.

Juni­or damer:

1. plads og klub­me­ster Mat­hil­de Tan­d­rup Laustsen

Juni­or herrer:

1. plads og klub­me­ster Fre­de­rik Kjettrup
2. plads Nico­lai Arentsen
3. plads Jonas Thy­gaard Laursen

Medi­o­rer herrer:

1. plads og klub­me­ster Malt­he Tan­d­rup Laustsen
2. plads Tobi­as Krog Dalsgaard
3. plads Nico­lai Sørensen

Mida­ge damer:

1. plads og klub­me­ster Mia Nielsen

Mida­ge herrer:

1. plads og klub­me­ster Mads Hedegaard
2. plads Tho­mas Rasmussen
3. Plads Kim Gade Olesen

Seni­or damer:

1. plads og klub­me­ster Han­ne Kristensen
2. plads Git­te Rune
3. plads Char­lot­te Kie­ler Schou

Seni­or herrer:

1. plads og klub­me­ster Hen­rik Gadeberg
2. plads Peter Christiansen
3. plads René Nielsen

Vete­ran damer:

1. plads og klub­me­ster Ber­rit Skovgaard
2. plads Else­beth Rostgaard
3. plads Else Lange

Vete­ran herrer:

1. plads og klub­me­ster Mor­ten Knudsen
2. plads Kurt Pallesen
3. plads John Poulsen

Super vete­ran damer:

1. plads og klub­me­ster Kir­sten Juel Jensen
2. plads Brit­ta Jensen
3. plads Dor­te Tol­strup Simonsen

Super vete­ran herrer:

1. plads og klub­me­ster Leif Tol­strup Simonsen
2. plads Emil Losange
3. plads Bar­ry Nicholas