Resultater fra 2 generationsmatchen | Brønderslev Golfklub

Resultater fra 2 generationsmatchen

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har igen i år afholdt den tra­di­tio­nel­le 2 gene­ra­tions­match som er spon­se­ret af Nordea.

Søn­dag mor­gen mød­te 50 gla­de spil­le­re som dan­ne­de par, det kan være far/søn, farfar/barnebarn, mor/svigersøn osv. Der skal være en fami­liær sam­men­hæng for man kan del­ta­ge, og så skal beg­ge kun­ne spil­le golf – sammen.

Vej­ret viste sig ikke fra sin bed­ste side, der var sol, regn, tor­den og meget regn. På et tids­punkt var der lyn der kom tæt på spil­ler­ne, så vi indstil­le­de mat­chen i en god time mens uvej­ret drev forbi.

Der­ef­ter var der dej­ligt gol­f­vejr, solskin og en frisk blæst.

De par der spil­le­de bedst sam­men var Mia og Rita Niel­sen der vandt 1. præ­mie med 33 point i B‑rækken, mens 2. præ­mi­en gik til Hen­rik og Mor­ten Øster­gaard med 31 point.

I A‑rækken var det var det vores egen Pro, Mor­ten Hede­gaard der spil­le­de med sin mor, Inge, der vandt 1. præ­mie med 66 net­toslag. 2. præ­mie gik til Mik­kel og Frank Mat­hie­sen som lave­de net­to 70 slag.

Git­te fra Nor­dea over­rak­te de flot­te præ­mi­er, og vi håber at hun (og Nor­dea) vil være med næste år.

2014_Generationsmatch_Rita_Mia
Rita & Mia
2014_Generationsmatch_Frank_Mikkel
Frank & Mikkel
2014_Generationsmatch_Morten_Inge
Mor­ten & Inge

For­ret­nings­fø­rer
Ulla Gade