Resultat af åbningsturneringen

En super dej­lig dag er i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er ovre.
Vi hav­de en dej­lig Åbnings­tur­ne­ring med 95 deltagere.
Vi hav­de besøg af Tho­mas fra Whi­te Label Golf, som lave­de en sjov kon­kur­ren­ce på Gul 7. Alle der delt­og i kon­kur­ren­cen var med i lod­træk­nin­gen om et års for­brug af gol­f­bol­de. Den hel­di­ge vin­der blev Jet­te Abild­gaard. Tillykke!
I sel­ve tur­ne­rin­gen var der 3 ræk­ker. Her­un­der resultaterne:
A‑rækken
Malt­he Lau­sten – 35 point
Nico­lai Søren­sen – 32 point
Marc Kri­sten­sen – 32 point
Niels Holm – 31 point
B‑rækken
Per Ander­sen – 35
Niels Jør­gen Peder­sen – 35
Mor – 34
Klaus Holm – 34
Ken­neth Emil Møl­ler – 33
Git­te Dals­gaard – 39
Mads Lyngsøe Jep­pe­sen – 36
Knud Nør­gaard – 35
Elin Brøn­dum Rask – 33
Brut­to­p­ræ­mi­en blev vun­det af Malt­he Laustsen
Tusind tak til alle der var med til vores turnering!
Sæso­nen er igang. Herligt!
Mor­ten H