Spring til indhold

Referat af medlemsmøde den 22. september 2014

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Formanden – Ove Pedersen – bød velkommen og orienterede bl.a. om, at byggeriet af udslagshuset var færdigt, og at omkostningen blev holdt indenfor budget på kr. 250.000. Den samlede pris androg kr. 500.000 – inklusive porte, men både tilskud, sponsorater, frivillige hjælpere og marathongolferne har gjort, at byggeriet blev holdt indenfor det budgetterede.

Øster Brønderslev Sparekasses Fond har støttet klubben med kr. 20.000, så der nu kan indkøbes nye terrasseborde til klubben. Fra foråret vil der derfor være nye møbler på hele terrassen, idet der tidligere er givet tilsagn om tilskud fra Royal Unibrew om køb af yderligere 30 stole til terrassen.

Ove bemærkede, at der var færre deltagere end normalt, og at bestyrelsen opfattede dette som et tegn på, at medlemmerne følte sig godt orienteret via hjemmesiden og meddelelser fra kontoret.

Økonomi:
Chr. Toft orienterede om ”Rigets tilstand”, og efter 8 måneder af 2014 er regnskabsresultatet som budgetteret, og næsten identisk med resultatet fra sidste år på samme tid. Der er siden nytår tilkommet 30 nye medlemmer, men dette er 20 mindre end budgetteret – til gengæld er der ca. 300 flere greenfeespillere. Dette sammenholdt med større indtægter på sponsorsiden gør, at indtægterne ligger på niveau med det budgetterede. Der er en stærk styring af omkostningerne og en stor indsats fra både ansatte og frivillige, der gør, at også omkostningerne holdes på det ønskede niveau. Bestyrelsen håber på et overskud for året på ca. kr. 100.000, forudsat at der ikke kommer store uforudsete udgifter resten af året.

Proen:
Morten Hedegaard – startede med at takke for den fine modtagelse, han havde fået i klubben – han nød at være tilbage i Brønderslev. Frem til 1. november holder golf-butikken åbent hverdage fra 10 – 17 og weekends fra 9 – 16. Træning aftales individuelt. Efter 1. november er golf-butikken lukket, men holder åbent i weekenderne 6/7. og 13/14. december med julestemning og gode gavetilbud. Vintertræning kan aftales med Morten, og foregå enten udendørs eller i det aflukkede udslagshus.

Morten oplyste, at der til foråret vil være nye træningsaktiviteter, og at han vil få en pro-assistent.  Morten fremkommer med yderligere oplysninger i en senere information.

Banen:
Leif Simonsen oplyste, at der vil blive etableret orange teesteder på de 4 sløjfer fra sæsonstart 2015. Dette sker for at hjælpe nye spillere i gang, idet man så undgår lange slag over slugter og søer. De nye teesteder vil blive rated og anført på de nye scorekort. Desværre er banen også i år angrebet af gåsebiller. Det er meget dyrt at sprøjte, og dette hjælper kun i det år, der sprøjtes – ikke efterfølgende år.

Der blev udtrykt stor ros til vore greenkeepere for en meget smuk bane. Leif påpegede, at såvel medlemmer som gæster burde rette nedslagsmærker op på greens. Også lægge tørv på plads på fairways og rive i bunkers. Det bør være i alles interesse, at disse ting gøres på hvert hul – og hver gang.

Klubben søger hjælp til at rive propper sammen på greens. Vi skal så hurtigt som muligt have proppet alle greens, men det kræver en tør periode. Vi kan bruge mange hjælpere, og du kan vælge at hjælpe fra en dag i 3-4 timer op til 3 hele dage – du bestemmer selv hvor meget, men der er virkelig behov for din hjælp. Ring til kontoret på 98823281 og oplys navn og telefon, samt hvor længe du vil hjælpe, så kontakter vi dig, når det bliver aktuelt. Du hjælper både klubben og dig selv.

”Golfspilleren i centrum”:
Bestyrelsen har vedlaget, at klubben fremover skal øge indtægterne med ca. kr. 500.000 om året. Dette er nødvendigt for at fortsætte den gode udvikling, for at bibeholde det fine anlæg og sikre balance i økonomien. Det er også fastlagt, at vi ikke kan spare os frem til dette beløb.

Medlems- og gæsteundersøgelsen – ”Golfspilleren i centrum” – giver os oplysning om, hvilke indsatsområder der skal satses på for at opnå en større indtægt. Undersøgelsen viste klart og tydeligt, at både bane og klubhus samt træningsfaciliteterne er i bedste stand med topkarakterer fra både medlemmer og gæster. Det samme gælder den måde, vi tager imod gæster på, og hvorledes vi indsluser nye medlemmer.

I samarbejde med en konsulent fra DGU var det derfor indlysende, at indsatsområderne for Brønderslev Golfklub, var at udnytte de positive tilbagemeldinger fra gæster og medlemmer, på at skaffe flere medlemmer og flere gæster – udnytte de gode faciliteter. Opgaven blev at skaffe 100 flere medlemmer, eller 50 medlemmer og 1000 flere greenfeespillere. Umiddelbart måske en umulig opgave, men i 2014 skaffer vi ca. 30 nye medlemmer og måske 400 flere greenfeespillere, så med en planlagt, effektiv fælles indsats burde det være muligt.

Undersøgelsen viste også, at Brønderslev Golfklub fra medlemmerne fik en ”Ambassadørscore” på hele 70% – langt over landsgennemsnit. En ”Ambassadør” er et klubmedlem, som meget gerne vil anbefale et familiemedlem, en ven eller en kollega at spille golf i Brønderslev Golfklub. Derfor bliver det vore medlemmer, der skal ”sælge” medlemsskaber til familie, venner og kolleger.

Aktiviteterne skal planlægges omhyggeligt, og det har DGU lovet at hjælpe os med. Der skal udpeges 5-10 medlemmer, som skal videregive ”salgsbudskabet” til de mange, og dette vil ske i løbet af efteråret, så alt kan være klar til ”angreb” i det nye år. Medlemmerne vil løbende blive orienteret om udviklingen.

Kommunikationsudvalget/Brønderslev Golfklub