Spring til indhold

Referat af medlemsmøde den 20. oktober 2015

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

103 medlemmer deltog i mødet, som blev afholdt kl. 19:30 – efter den ekstraordinære generalforsamling.

Følgende punkter blev gennemgået:

1. Virksomhedsplan

Ove Pedersen gennemgik den nye virksomhedsplan, som ligger på hjemmesiden. Han fokuserede på ændringer i ansvarsområder for de enkelte udvalg.

2. ”Rigets tilstand” og golfcafeen

Mette Lundin orienterede om den økonomiske situation. Desværre har golfcafeen ikke kunnet overholde budgettet, hvilket medfører, at det forventede årsresultat for klubben påvirkes tilsvarende. Der vil være store vanskeligheder med at opfylde det opstillede budget for 2015.

Golfcafeen holder åbent indtil uge 51, og det er aftalt, at Tina Sletten betjener både gæster og medlemmer i den periode – dog med reducerede åbningstider, som kan ses på hjemmesiden. Bestyrelsen er gået i dialog med Tina om sæson 2016, og sammen med ideer fra medlemmer vil bestyrelsen i den kommende tid fastlægge rammer for cafedriften i 2016 og fremover. Golfcafeen er en service over for vore medlemmer og de mange gæster, der spiller på vores bane. Medlemmerne vil blive orienteret fremadrettet.

3. Banen – vinteren 2015/16

Henrik Jensen orienterede om, at der er lavet en 18-huls vinterbane, og at den ikke tages i brug før efter nytår – med mindre vejret kræver det.

Af større arbejder i vinter kan nævnes, at stierne bliver opgraderet, og at man vil se på muligheder for at bortlede vand fra rød 6 og 7. Det der skaber problemer er vand fra åen. Der vil også blive tyndet ud i nyplantede læbælter for at give plads til de nye træer.

4. Nyt fra proen.

Morten Hedegaard takkede for en god sæson og udtrykte håb om, at endnu flere ville benytte sig af træning i sæson 2016. Der vil ske mange spændende ting i 2016 – bl.a. vil der komme besøg af de store leverandører, som vil demonstrere nyt udstyr. Ping vil være ny leverandør af jern og køller – specielt velegnede til de ”modne” spillere.

5. Regionsgolf, klubmesterskaber og sportsresultater.

Jan Kingo fortalte om de afholdte klubmesterskaber og hvilke regler, der gælder for deltagelse. Ligeledes om de gode sportslige resultater, hvor BG bl.a. spiller i 1. division.

Flemming Lauersen orienterede om Regionsgolf, og om ændrede regler og aldersgrupper. Se mere om dette på hjemmesiden under Medlemmer/Regionsgolf – denne side opdateres løbende.

6. Medlemshvervning, ”Golfspilleren i Centrum” og frivillighedsudvalg.

Christian Grande fortalte om resultat af medlemshvervning – 80 nye medlemmer – og om de resultater, der kommer fra undersøgelserne i ”Golfspilleren i Centrum”. BG får gode resultater i alle målinger, og medlemmerne vil i løbet af vinteren modtage flere informationer om disse målinger.

Et frivillighedsudvalg er ved at blive etableret. Der er mange opgaver, og det er vigtigt for klubben, at medlemmer deltager i det frivillige arbejde. Man kan stadig nå at melde sig og være en del af det store ”korps” i 2016. Kontakt kontoret eller Christian Grande nu og inden den 30. november.

De medlemmer, som allerede er frivillige, eller som har tilmeldt sig via ”Golfspilleren i Centrum”, bliver kontaktet medio november vedr. møde den 30. november kl. 19:00, hvor den nye sæson vil blive planlagt.

Vi kan oplyse at den afholdte ekstraordinære generalforsamling afholdt umiddelbart før medlemsmødet kun havde et punkt på dagsordenen – at omlægge lån i ejendom til fast forentede 20 årlige lån med afdrag. Bestyrelsens forslag blev vedtaget, og lånene omlægges så hurtigt som muligt.

Kommunikationsudvalget/Brønderslev Golfklub