Spring til indhold

Referat af medlemsmøde d. 9 maj 2016

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Referat af medlemsmøde i Brønderslev Golfklub
Mandag den 09. maj 2016.

Jan Kingo bød velkommen til ca. 70 deltagere.

Han orienterede om bestyrelsens arbejde siden konstitueringen i marts måned.  Med 3 helt nye ansigter i bestyrelsen er det naturligt, at alle skal bruge lidt tid på at ”finde sig selv”, idet alle udvalgsposter var besat af nye ansigter. Han oplyste, at bestyrelsen havde følgende hovedpunkter i sit arbejde:

 1. Nye og flere medlemmer
 2. Økonomi – at holde sig inden for de rammer, der er fastlagt.
 3. Bane og udvikling/forbedring af denne
 4. Bibeholde eksisterende medlemmer – gøre klubben endnu mere attraktiv.

Jan Kingo omtalte også den nye fritspilsordning – Golfring Nordjylland – hvor salget samlet set er ved at nærme sig 800 spillere. Brønderslev Golfklub håber på at få en god portion af den fælles pulje, som nærmer sig kr. 500.000. Beløbet fordeles efter antal spillede runder i de enkelte klubber.

Kurt Pallesen fortalte om de ny golfregler gældende fra 1. jan 2016. – der var ingen ændringer, som har betydning for almindelige golfere, men nogle regler er omformuleret/omskrevet for at klargøre betydningen.

Han orienterede også om de nye handicapregler, der gælder fra 2016 – 2019:

 • – Man kan nu få sit EGA handicap op til HDC 54
 • – Man kan spille 3 EDS runder om ugen
 • – Man kan regulere sit handicap ved at spille 9 huller helt ned til HDC 11,5
 • – Man kan spille tællende runder i perioden oktober – maj med lejeforbedringer
 • – En nybegynder starter altid i HDC 72
 • – Der er nye beregningsmetoder for årlig handicaprevision via golfbox.

Kurt Pallesen besvarede spørgsmål fra medlemmerne, bl.a.:

 • – Når man skal spille fra måtte på teesteder, må man gerne stå udenfor måtten, men bolden skal spilles fra måtten.
 • – Han oplyste, at der er lidt misforståelse/forvirring omkring gule og røde pæle. Situationen er den, at de røde pæle kun sættes der, hvor man ikke ønsker gule pæle. Reglerne er uændrede.
 • – Når man anvender blå pæle med sort top, skal det areal, der ønskes beskyttet, markeres hele vejen rundt. Det er ikke nok med én pæl.

Mette Lundin fortalte lidt om klubbens økonomi – og det kører som planlagt. Nogle områder er lidt foran, og andre lidt bagefter. Efter en lidt vanskelig start er cafeen nu oppe at køre fint, og de ansatte, med Tina i spidsen, yder en stor indsats.

Der er registreret lidt færre greenfeespillere men primært fordi, spillere via den nye Golfring ikke registreres før sidst på året.

Ole Ravnslund , som har overtaget det store område – Baneudvalget – orienterede om arbejder og planer med banen. Han startede med at rose greenkeeperne for den store indsats, de yder. Til trods for personalenedskæringer har banen aldrig været bedre, og vi får mange roser fra både medlemmer og gæster. Han takkede også de mange frivillige, som er en uvurderlig hjælp. Plejeplanen for banen ligger nu på hjemmesiden og kan læses af alle. Den beskriver de arbejder, der udføres hver uge året igennem. Ud over de tilbagevendende arbejder er følgende forbedringer/reparationer igangsat:

 • – Vandingsanlægget er under reparation. Styringssystemet er udskiftet, og i øjeblikket repareres skader på rør. Vi håber og regner med, at forsikringen dækker en del af den store omkostning, idet lynnedslag har påført de fleste skader.
 • – Man er i gang med de ”våde områder” – ved 1. hazard på rød 3 skiftes dræn. På blå 1 undersøges, om dræn kan løse problemerne syd for søen på højre hånd. På rød 6 undersøges muligheder for yderligere dræning.
 • – Inden for kort tid vil området ved teestedet på gul 1 blive beplantet med bøgetræer og hæk. Vil skabe læ for puttebanen.
 • – Renovering af stierne fortsættes – det er både dyrt og tidskrævende – men arbejdet planlægges.
 • – De store skovområder ved bl.a. gul 8 og blå 8 vil i løbet af det kommende år blive gennemgået, idet der er mange små træer, som ikke får lys. Der vil blive lavet en plan for området i samarbejde med erfarne skovfolk for at sikre, at områderne ikke udgår for levedygtige træer.

Ole afsluttede med endnu engang at opfordre ALLE til at rette nedlagsmærker op på greens. Pitch forken skal ikke ligge i bagen, men i bukselommen, så man hurtigt kan få fat i den. HUSK DET NU.
Husk også at lægge tørv på plads. Så er der dukket nogle mærkelige ”tees” op på teestederne (cigaretskod), som selvfølgelig ikke skal smides dér. De godkendte tees samles op efter brug – også selv om de et knækket – og lægges dér, hvor de hører hjemme.

Morten Hedegaard afsluttede mødet med at fortælle om de mange forskellige undervisningstilbud, han har, herunder ”spil golf”, hvor der oprettes endnu et hold på ca. 8 deltagere. Han oplyste om de 2 kommende rejser, og at Lars Michael starter om kort tid. Lars Michael har desværre været sygemeldt i en længere periode.

Morten har nu gennemført træning af 3 hold Kaniner, og han ser gode fremtidige medlemmer i de fleste.