Spring til indhold

Referat af medlemsmøde d. 17. januar 2017

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Der var indkaldt til medlemsmøde så bestyrelsen kunne få en dialog med medlemmerne om et forslag om at nedsætte kontingent for at få flere medlemmer. Bestyrelsens forslag er begrundet i at der skal større indtægter til for fortsat at kunne vedligeholde både klubhus og bane på et højt niveau, og at medlemstallet nu er så lavt at kontingentet ikke kan dække de løbende udgifter. Et nedsat kontingent skulle ”lokke” flere medlemmer til fra de omkringliggende klubber. Bestyrelsen var enige om, at det ville tage 2 år, at få flere nye medlemmer ud fra en lavere kontingent.

Jan Kingo bød velkommen til 150 medlemmer – et flot fremmøde.

Han orienterede at bestyrelsen forventede at kunne ansætte en forpagter til cafeen i løbet af ca. 14 dage.

Der blev gennemgået en opgørelse over udviklingen af antal medlemmer og antal klubber, som viser at der for de nordjyske klubber er tale om en tilbagegang på omkring 20% af medlemmer siden 2008. DGU fastholder at der er en lille fremgang, men dette er ikke tilfældet i Nordjylland. Fremgangen skyldes flexmedlemmer.

Mette Lundin gennemgik bestyrelsens forslag – at nedsætte kontingentet for at få flere medlemmer, som over en årrække vil give større indtægter. Bestyrelsen erkender at der er en risiko, hvis der ikke kommer flere medlemmer. Modsat – gør vi ikke noget, så kommer løber vi også en risiko.

Det gælder om at gå nye veje – finde nye måder at arbejde på. De mange tiltag for at skaffe nye medlemmer de seneste år er ikke gode nok.

 • Prisen for et fuldtidsmedlemskab er blevet for dyrt
 • At Brønderslev Golfklub er næst dyrest i Nordjylland
 • En økonomisk sammenligning – hvordan det kunne se ud
 • Og hvor frække vi tør være i forbindelse med medlemshvervning
 • Om at skaffe 100 flere medlemmer
 • Og om vi tør at satse

Bestyrelsen har brugt mange timer på at udarbejde forslaget – vurderet den økonomiske situation, talt med vore finansielle partnere, og kommet til det resultat at en nedsættelse af et fuldtidsmedlemskab til et niveau på linje med de andre nordjyske golfklubber, var det der skulle til for at få flere medlemmer til at betale for driften af klubben. Bestyrelsen ville ikke gennemtrumfe forslaget, men høre de deltagende medlemmers syn på forslaget for derefter at tage en beslutning om, hvorledes vi får balance i økonomien.

De mange medlemmer deltog aktivt i den efterfølgende dialog, og der var mange gode forslag til hvad der skulle til for at forbedre klubbens økonom i, dog var mange er forslagene allerede afprøvet.

 • Gratis prøvemedlemskab – giver flere medlemmer på sigt – påstås der
 • Tilbudspriser til nye medlemmer – tilbud til spillere i andre klubber
 • Gratis eller nedsat kontingent til par
 • Flere frivillige hjælpere på banen i stedet for greenkeepere
 • 9 – huls medlemskab – billigere og andre typer medlemmer
 • Flere aktiviteter til dem der ikke spiller golf – børn og voksne
 • Børnepasning mens de voksne spiller
 • Lade medlemmer tage venner med at spille gratis
 • Samarbejde/sammenlægge 2-3 klubber i Nordjylland
 • Samarbejde med professionelle virksomheder om det at skaffe flere medlemmer
 • Tage godt imod nye spillere og medlemmer – så de bliver
 • Forbedre banens kvalitet
 • Tilbyde at matche andre klubbers kontingent i 2-3 år
 • Samarbejde med ride klubben
 • Sørge for mentorer til nye spillere
 • Lave en klub i klubben i weekender
 • Lade Ulla koble nye og erfarne spillere via golfbox
 • Investere i de nye generationer – bliver medlemmer senere
 • Få en god cafe – tiltrækker mulige medlemmer og gæster

Og mage andre gode forslag:

 • Udnytte de nye medier – Facebook etc.
 • Bedre informationer fra klubben
 • Udnytte kendskabet til Søren Kjeldsen
 • Være den bedste klub nordenfjords
 • Øge medlemslån
 • Sørge for at alle komme med i fællesskabet
 • I stedet for nedsættelser, så brug pengene på konsulenter
 • BG skal være det bedste sted at være
 • Prisen må helst ikke stige
 • Samarbejde med Brønderslev hallerne – nyt vandrehjem og golfsimulator
 • Vi skal værne om samarbejdet med de andre klubber – ikke kapre deres medlemmer
 • Aktivere medlemmer på alle fronter
 • Skal være venlige og rare overfor hinanden

Budskabet fra deltagerne var klart – man var ikke enig i at det var” kontingentknappen der skulle skrues på” for at få flere medlemmer og dermed bedre økonomi.

Mange mødedeltagere gjorde også opmærksom på, at der skulle tages bedre imod både gæster og nye medlemmer. Al for mange bookede 2 bolde og lod andre spille alene.

Efter mødet er der indkommet flere forslag til andre aktiviteter end det at nedsætte kontingentet. Vi er i bestyrelsen glade for de mange gode forslag, og vil benytte tiden frem til generalforsamlingen i marts måned med at finde en løsning, som kan tilgodese klubben fremadrettet.

Mette Lundin understregede at 2016 ville ende med ”sorte tal” på bundlinjen – igen, men at det var bestyrelsens pligt og ansvar at se lidt frem i tiden. Men Mette Lundin understregede også, at det ikke kun var bestyrelsens pligt – Det var alles pligt.

Klubben kan ikke fortsat miste medlemmer og bibeholde den gode bane og det fine klubhus – bestyrelsen ser ingen muligheder for at spare os ud af problemerne – der er allerede ”skåret ind til benet”. Samtidig ønsker bestyrelsen også en endnu bedre bane.

Så alle fik det budskab med hjem, at vi alle skal hjælpe til – Det er ikke kun bestyrelsens ansvar – Det er vores alles ansvar.

Tak for det fine fremmøde – Bestyrelsen i Brønderslev Golfklub