Spring til indhold

Referat af medlemsmøde den 23. september 2013

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Der var mødt ca. 140 medlemmer – hvilket var rekord for antal deltagere til en klubaften.

Følgende emner blev gennemgået på mødet:

1. Økonomi.

Klubbens økonomi – Chr. Toft oplyste at økonomien stort set er som budgetteret med få mindre afvigelser. Indtægter fra medlemskontingent er lidt mindre idet tilgang af medlemmer er sket på medlemsgrupper som ikke betaler fuldt medlemskab. Der har været flere greenfeespillere og højere sponsorindtægter.

På udgiftssiden har der været besparelser som opvejer den manglende indtægt, så der er en lille positiv forbedring i forhold til budget på nuværende tidspunkt. Året forventes at slutte som budgetteret med et overskud på ca. kr. 100.000 – forudsat at der ikke kommer uforudsete høje ekstraomkostninger.

2. Baneudviklingsplan.

Leif Simonsen oplyste at planen nu ligger på hjemmesiden. Beplantning af de nye læbælter på gul, blå og rød sløjfe er nu færdig. Der skal plantes i området mellem teested – gul 1 og træningsområdet/puttebanen. I de kommende 1 – 2 år er det læbælter på hvid bane der skal nyplantes. I øvrigt henvises til planen for banen på hjemmesiden.

3. Overdækning af udslagspladser.

Det blev understreget, at de kr. 250.000, som er afsat til byggeriet stammer, fra henlæggelser i regnskabsåret 2012. Klubben vil ikke forhøje dette beløb, kun tilskud fra kommune, fonde eller banker vil kunne forøge byggeomkostningerne.

Overdækningen ønskes for at kunne anvende ny teknologi i træning, samt også at kunne træne i regnvejr, og det er vigtigt at understrege at det er for alle medlemmer – ikke kun eliten.

4. Ny pro – Morten Hedegaard.

Morten fortalte lidt om sin fremtid i Brønderslev, og at både han og hans familie glædede sig til at komme i gang. Morten har mange ideer til sit trænerjob, og alle medlemmer vil sammen med Morten kunne finde udveje på at kunne forbedre ens spil. Ud over mange forskellige træningstilbud vil Morten også forbedre træningsområdet, således at der kan trænes flere slagtyper.

Pro shoppen vil fra 2014 være en del af Golf Store kæden – ledet af Morten – dette vil give vore medlemmer nye og forbedrede tilgange til bl.a. udstyr, som er tilpasset til brugeren – uden at det koster ekstra.

Ove Pedersen indledte mødet med at sige en varm tak til Derek for hans indsats i klubben – Derek har været en særdeles dygtig pro, som vi skylder en stor tak. Samarbejdet med Derek ophører med udgangen af oktober måned, og alle aftaler i forbindelse med afslutningen er på plads til alles tilfredshed.

5. Hjælp din klub.

Klubben har behov for hurtig hjælp til at fjerne ukrudt i de nytilplantede læbælter. Der var hurtig respons fra medlemmer – idet 5 allerede har talt med vor greenkeeper – Henrik Jensen.

Såfremt du har lyst til at deltage i dette arbejde – til glæde for klubben – så ring til Henrik senest mandag morgen den 30. september. På forhånd tak.

6. Kulturen i vor klub.

Desværre var formanden for juniorudvalget, Søren Frost, forhindret i at deltage i mødet, idet det var hans ide og ønske at tage dette emne op. Både Søren og DGU er på linje, når det gælder vort forhold til de unge spillere. Der er et stort sammenfald i forholdet mellem at tage godt imod de unge spillere og øge medlemsantallet i en klub. Vi skal som klub konkurrere med andre fritidsaktiviteter – fodbold – håndbold etc.- det er derfor vigtigt, at de unge mennesker føler sig velkomne i klubben. Det gælder også børnenes forældre, som også er potentielle medlemmer.

Bemærkninger fra etablerede spillere om larm og uro på banen hjælper ikke med til at integrere de unge medlemmer. Selvfølgelig skal de unge også lære golfreglerne, men unge leger – det gør de også på golfbanens træningsområde.

Lad os hjælpe hinanden med at være lidt overbærende, og husk – det skal være sjovt at spille golf.

7. Sportsresultater for sæson 2013.

Mette Lundin gennemgik Brønderslev Golfklubs gode sportsresultater for året. Et særdeles godt år for vor klub – året kan måske afsluttes med et Danmarksmesterskab for juniorer. Dette afvikles den 6. oktober.

Mødet afsluttedes ca. kl. 20.30 med en kop kaffe og hyggelig snak.

Kommunikationsudvalget i Brønderslev Golfklub – 24. september 2013.