Spring til indhold

Referat af medlemsmøde den 10. februar 2014

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Endnu engang var der fuldt hus med over 150 deltagere – meget flot og positivt med stor opbakning til vore arrangementer. Der var også en fin stemning med gode kommentarer og spørgsmål fra deltagerne. Vi glæder os allerede til det næste arrangement, og siger tak for den store og positive deltagelse.

Formanden Ove Pedersen bød velkommen og opfordrede bl.a. til, at deltagerne på vore medlemsmøder i højere grad gik i dialog med indlægsholderne og bestyrelsen. Det er afgørende, at der er en god dialog om klubben, dens medlemmer og klubbens fremtid.

Klubbens Kasseren Chr. Toft. orienterede om ”rigets tilstand” og at klubben forventer et overskud for 2013 på omkring kr. 200.000 – ca. det dobbelte af det budgetterede. På den kommende generalforsamling i marts vil resultatet foreligge.

Han orienterede også om den gennemførte medlemsundersøgelse i forbindelse med ”Golfspilleren i centrum”. Dette var resultatet af et pilotprojekt, hvor Brønderslev Golfklub var en af 7 deltagere. Resultatet af undersøgelsen var, at over 50 % af vore medlemmer havde svaret på undersøgelsen, og at Brønderslev på alle områder var den bedste af de 6 pilotklubber – på de fleste områder var bedømmelsen af vor klub i den øverste ende. Projektet ”Golfspilleren i centrum” fortsætter i de kommende år, og resultaterne giver bestyrelsen effektive redskaber til at træffe de rigtige beslutninger om klubbens fremtid. Det er derfor vigtigt, at også fremtidige henvendelser fra ”Golfspilleren i centrum” besvares af vore medlemmer. Undersøgelsen gav også en viden om, at over 122 medlemmer ønsker at yde frivillig hjælp til klubben. De enkelte udvalg vil få disse oplysninger til rådighed.

Klubbens sportsansvarlige Mette Lundin og den nye Pro Morten Hedegaard orienterede om nye tiltag for at tiltrække de unge spillere. Vi skal som medlemmer lære at omgås de unge, som måske opfatter spillet lidt anderledes end de voksne spillere. Der vil i løbet af de kommende år blive lagt vægt på, at klubben får tilgang af flere yngre spillere. Morten orienterede også om, at han som ny pro/træner vil være mere ”synlig” i klubben, og at han løbende vil lave arrangementer til glæde for klubben og klubbens medlemmer. Det er vort håb, at alle medlemmer bakker op omkring disse arrangementer.

Desværre var Kurt Pallesen forhindret i at deltage, så hhv. Chr. Toft og Baneudvalgsformanden Leif Simonsen orienterede om, at vi ”vender” sløjferne og om den nye rating af banen. Sløjferne vendes primært, fordi vi længe har ønsket, at blå/rød, som er vor ”mesterskabsbane” spilles således, at en match afsluttes på green foran klubhuset – dvs. blå 9. Det eneste sted på banen, hvor der kunne opstå problemer ved at vende sløjferne, var ved overgang fra rød 9 til blå 1, idet nogle ville vælge at stille vogne/bags på nordsiden af vådområdet ved blå 1. For at undgå dette, er der nu lavet en ny sti umiddelbart før udslagsstederne på blå 1 – syd for vådområdet.

Vi anmoder om, at ALLE benytter sig af denne sti fremover.

Vores bane er rated om – dvs., at DGU har gennemgået banen og dens sværhedsgrad. Resultatet er, at mange spillere mister et slag eller måske 2, og set i forhold til mange andre baner er det måske retfærdigt nok. Hertil kommer, at medlemmer via årsreguleringen i Golfbox måske enten har mistet eller fået ekstra slag. Samlet set vil ens handicap for sæson 2014 fremgå af Golfbox, og blive udskivet på scorekortet, og tildelte slag vil ligeledes fremgå af de lister, der hænger i klubhuset.

Leif Simonsen orienterede også om overdækning af nogle udslagspladser, projektet sættes i gang, og der bygges for det beløb, som klubben har afsat på kr. 250.000 med tillæg af det af Brønderslev Kommune ydede tilskud på kr. 50.000 – i alt kr. 300.000. Byggeriet påbegyndes så hurtigt som muligt.

Afslutningsvis blev der afholdt et kursus i brug af hjertestarter – der deltog ca. 50 medlemmer, som ikke tidligere havde gennemgået kurset.

Kommunikationsudvalget/Brønderslev Golfklub