Spring til indhold

Referat af bestyrelsesmøde den 3. juli 2017

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Bestyrelsesmøde den 3. juli.

Bestyrelsen var samlet igen den 3. juli.

Økonomien går som planlagt – indtægterne følger det budgetterede og udgifterne er lidt mindre, som primært skyldes periodeforskydninger. Vi håber fortsat at kunne fremkomme med et nul resultat for året.

Medlemsstatistikken ser fornuftig ud, idet der på nuværende tidspunkt er flere prøvemedlemmer end tidligere år. Vi håber at disse begyndere bliver modtaget så godt at de bliver som faste medlemmer af klubben.

Der har været en del henvendelser om kørsel med golfscootere på banen. Vi vil tillade kørsel – også med scootere – hvis de er godkendt som køretøjer på golfbaner.

Området ved bagrummet er ved at blive renoveret. På sigt vil de 2 bunker med sand blive flyttet til greenkeepergården. Der er etableret nye buggypladser. Dette medfører at alle biler der ikke er klubbens eller tilhører vor pro skal stå her fremadrettet. Der arbejdes på at etablere en overdækning, men dette afventer et tilskud fra fonde. Pladserne forventes at være klat til brug om ca. 3-4 uger, og pladserne vil herefter blive tildelt brugerne.

Sporten har aldrig haft bedre tider – som allerede oplyst tidligere, skal Brønderslev Golfklub, uanset udfaldet af de kommende 2 kampe, spille om Danmarksmesterskabet – og det allerede efter en sæson i Santander Divisionen. Vore andre hold går det også fint med – et stort golf år for Brønderslev indtil videre.

På greenkeepergården er Tobias Brasen ansat som greenkeeperelev. Vi ønsker ham velkommen.

Vi er opmærksomme på at flere og flere klubber sætter tal på teestederne i stedet for farver. Dette gøres for at medvirke til at fjerne den gamle skik med at gul er herrer og rød er damer. Vi skal i stedet lære at spille fra det teested som passer bedst til vort handicap, og vort spil. Prøv det – det giver spillet lidt andre dimensioner. Vi undersøger om hvorledes vi kan benytte et nummersystem med 3 sløjfer, idet de fleste klubber angiver et nummer baseret på banens længde fra det angivne teested.

God sommer til alle medlemmer og deres familie.

Bestyrelsen i Brønderslev Golfklub