Spring til indhold

Referat af bestyrelsesmøde d. 3 april 2017

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Det blev endvidere vedtaget,

  1. At færdsel mellem greens og bunkers ikke længere må foretages med buggy og trolleys.Klipning og udformning af forgreens ændres og kvaliteten forsøges optimeret. Det henstilles til kørere af buggy om at holde behørig afstand til greens. Vi ser desværre, at der alt for ofte køres for tæt på greens.

  2. Kørsel med buggy til klubturneringer (dog ikke klubmesterskab) kan kun ske med tilladelse fra turneringsudvalg/matchkommite, bestyrelse eller forretningsfører. Der udfærdiges en ’På tro og love’ erklæring, som skal underskrives af medlemmet, hvis vedkommende er ude af stand til at gå 18 huller, og man ikke er i besiddelse af en lægeerklæring. Medlemmet undgår derfor udgift til en lægeerklæring. De skriftlige proportioner vil snarest blive ændret.

  3. Klubmesterskabet er desværre blevet lagt på en weekend, hvor der er DM i hulspil med deltagelse af nogle af klubbens dygtige medlemmer. Dette beklager vi, men kan ikke flytte den i år, men vil forsøge at taget hensyn til DGU-kalenderen næste år.

På bestyrelsens vegne
Kirsten Juel Jensen
Formand