Præsentation af BDO revision og Mogens Daarbak

Kære med­lem

Som klub er der 3 sto­re ind­tægs­kil­der i klub­ben. Det er med­lem­mer, gre­en­fe­e­gæ­ster og sponsorindtægter.

For at vi som klub kan gøre mere for vores sponso­rer og for at få jer med­lem­mer til at støt­te vores sponso­rer, kom­mer der løben­de en repræ­sen­ta­tion af disse.

Præ­sen­taio­nen kom­mer også ind på vores hjemmeside.

De to før­ste er BDO samt Mogens Daarbak.

Klik på lin­ket og læs om beg­ge sponso­rer her

http://​gol​f​box​.ipa​percms​.dk/​G​B​D​K​3​2​/​i​P​a​p​e​r​18/

Som klub håber vi, at I vil støt­te vores sponso­rer, for så vil de også ger­ne støt­te klub­ben. Og på den­ne måde kom­mer det også med­lem­mer­ne til gode.

På besty­rel­sens vegne
Ulla