Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøder d. 2. og 8. november 2016

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Som tidligere oplyst er bestyrelsen i gang med at finde en forpagter til at drive vor cafe. Desværre har de to, som henvendte sig, trukket deres ansøgning igen. Vi har derfor besluttet at opslå forpagtningen i Nordjyske Medier så hurtigt som muligt. Målet er, at cafeen kan åbne til sæsonstart 2017.

Der har indtil ultimo september ikke være større uforudsete omkostninger ud over den store reparation af vandingsanlægget, som er en forsikringsskade. Men vi mangler kontingent på indtægtssiden.

Ovenlysvinduerne i klubhuset skal udskiftes. Partiet over kontorafsnittet er utæt – det var meningen at udskifte den øverste utætte del og lade den lodrette del blive. Vi undersøger imidlertid en løsning, hvor lyskassen fjernes begge steder, idet det reducerer de store omkostninger fremadrettet. Partiet over kontoret bliver lavet i løbet af vinteren.

Bestyrelsen er nu i gang med budget for 2017. Det bliver en vanskelig opgave, idet både bane og klubhus kræver øget vedligehold. Til finansiering har vi brug for flere medlemmer, og også dette er vanskeligt i disse tider. Bestyrelsen arbejder på en nulløsning i relation til medlemskontingent, men vi kan desværre ikke sige, om det bliver en realitet.

Golfring Nordjylland fortsætter i 2017. Vi arbejder på at få en klub mere med og forventer svar i løbet af kort tid. Kontingent fastholdes til kr. 600,00 uden en klub mere, men kommer der en klub mere med bliver kontingentet kr. 700,- Et medlemskab gældende for 2017 kan købes i administrationen fra den 1. december – og husk, at det er en rigtig god julegave. Vi sender også en særskilt mail ud vedrørende dette.

Shoppen har juleåbent den 10. & 11. december samt den 17. og 18. december. Kom forbi og se Mortens fantastiske tilbud og støt vores pro.

Juleturneringen gennemføres som sædvanligt den 3. december – tilmelding kan ske allerede nu via golfbox, og husk at anføre, om du vil spille og spise eller kun ønsker at deltage i den gode julefrokost. Deltagerprisen er kr. 150,00 – uanset, om man spiller eller ej. Beløbet er inkl. julefrokost og lidt overraskelser. Arrangør i år er Jens Skibsted. Såfremt vi bliver mindre end 30 deltagere, bliver juleturneringen aflyst. Vi håber dog ikke, at dette vil ske, så tilmeld jer nu. Det er en mega hyggelig julefrokost.

Buggykørsel i vinterperioden er kun tilladt for personer med dispensation fra baneudvalget. De fleste klubber tillader ikke buggykørsel om vinteren, men vi prøver. Det er afgørende, at der køres meget forsigtigt, og at der tages hensyn til de våde områder, så banen ikke køres op. Har du behov for at køre, så søg venligst om dispensation. Mail om dispensation skal sendes til ulla(at)broenderslevgolfklub.dk, som vil formidle den videre til baneudvalget.

I år er det frivilligt at spille på fairway med måtte eller ej. Husk der er lejeforbedring på fairway. Når der spilles på sommergrens og banen ikke er kortet længere ned end 100 m, så kan der handicapreguleres. I år er der også indført tidsbestilling på 18 huls banen. Dette gør det nemmere at planlægge sin dag – specielt for både medlemmer og gæster, som ikke bor i Brønderslev. Det er et krav, at vore golfring-gæster registrerer sig. Husk at bekræfte tider, og lad være med at gå ud uden at sikre dig, at tiden ikke allerede er reserveret.

Der har været afholdt møde med formændene for de enkelte hold for de frivillige hjælpere i klubben. Der er enkelte hold, der skal have tilført flere hjælpere, men ordningen med det frivillige korps har fungeret meget fint.

Begynderudvalget har fået ny formand, idet Birgit Christensen efter 12 år har valgt at trække sig. Birgit har ydet et stort og vigtigt arbejde gennem mange år, og klubben takker for den store indsats. Minna Fynsk har påtaget sig at overtage hvervet som ”kaninmor” fra sæson 2017.

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 7. december, hvor eneste punkt på dagsordenen er budget. Årsagen til, at budgettet først kan færdiggøres så sent, er, at vi den 1. december kender medlemstallet for første halvår 2017.

Bestyrelsen i Brønderslev Golfklub
November 2016