Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde den 7. december 2016

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Golfcafeen. Der er nu kommet 3 ansøgere. De første samtaler tages i uge 50 – vi håber på et godt resultat.

Betalingsterminal. Bestyrelsen har besluttet at anskaffe en betalingsterminal – Probox 24 – som bliver placeret ved kontoret. Terminalen bruges i mange klubber og vil gøre arbejdet med at registrere de over 6000 greenfeespillere meget nemmere. For medlemmerne sker der ingen ændring – de skal fortsat benytte terminalen ved indgangen.

Husk at der nu er tidsbestilling på 18-huls banen. Det er vort ønske at alle benytter sig af dette, også selv om kun går 9 eller 12 huller. En tidsbestilling og bekræftelse af denne give klubben et meget bedre overblik over hvor maget banen bruges.

Vi er i gang med budgetter for 2017 – det ser fornuftigt ud, og vi regner med at være færdige inden jul.

Første møde i det ny år er den 14. januar

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nyt år.

 

Bestyrelsen i Brønderslev Golfklub