Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde d. 28. okt. 2015

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Formanden orienterede om, at den planlagte omlægning af eksisterende lån samt optagelse af nyt lån til indfrielse af renteswap nu er gennemført og afsluttet indenfor de afstukne rammer.

Forretningsføreren meddelte med beklagelse, at Margit Jensen har ønsket at fratræde sit job i klubben med virkning pr. 15. april 2016. Margit har med sin store viden om Brønderslev Golfklub udfyldt en vigtig plads og været en stor hjælp for Ulla. Der vil senere blive søgt besættelse af stillingen.

Der er tidligere orienteret omkring cafeens foreløbige drift, og der er nu sket endelig fastansættelse af Tina Sletten som den ansvarlige leder.

Der blev evalueret over gennemførelse af frivillighedsdagen, kriterier for deltagelse m.m. Der var enighed om, at forløbet havde været positivt. Der blev besluttet, at alle der udfører et stykke frivilligt arbejde uanset det tidsmæssige forløb kan tilmelde sig. Der vil således ikke ske invitation.

Der blev aftalt retningslinjer for klubbens behandling af vore sponsorer. Vi er meget afhængige af disse økonomisk, og det er vigtigt vi alle i klubben er meget bevidste herom og lader det komme til udtryk i forbindelse med vore indkøb.

Installation af betalingsterminal er udsat og revurderes i 2017.

p.b.v. – Ove Pedersen