Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde d. 18. april 2016

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Den ny bestyrelse havde sit første møde den 18. april. De 3 nye medlemmer blev budt velkommen, og de sidste udvalgsposter blev fordelt. Hjemmesiden er ved at blive opdateret.

Økonomien i klubben kører som planlagt – vejret og banens tilsand har medført at der har været flere gæster end forudset.  Salget af kort til Golfring Nordjylland går over forventning, og de 5 klubber har nu solgt over 700 medlemskaber.

Tilgang af prøvemedlemskaber er lidt mindre end sidste år, men det er for tidligt at bedømme året som helhed. Klubben har deltaget i Forårsmessen i Brønderslev og afholdt Golfens Dag. Begge arrangementer er et led i klubbens ønske om at være synlige i byen og omegnen.  På Golfens Dag blev det tegnet 6 prøvemedlemskaber, og flere ville tænke lidt over det.

Banen er meget fin – og vi skal være opmærksomme på at græsset først er begyndt at gro for et par uger siden – der er stadig meget koldt om natten. Stierne er under udbedring, og dette arbejde fortsætter.

Cafeen – under Tinas ledelse – er kommet godt i gang. Vi hører mange rosende ord om maden. Husk nu at bruge den – husk det 19. hul. Du kan støtte både cafepersonalet og din klub ved at bruge cafeen – og så er det en god afslutning på en golfrunde.

Der er nu fastlagt et medlemsmøde – den 9. maj kl. 19:00 – nærmere følger, og der vil bl.a. blive orienteret om de nye golfregler.

Vi opfordrer alle til at hjælpe med at holde terrasserne pæne – sæt stolen/bordet på plads efter brug – tøm askebægret – lad være med at skodde på fliserne. Det er desværre et tilbagevendende problem, som kun vore medlemmer kan hjælpe med til at løse.

Husk, har du forslag eller kritik, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne. Kun hvis vi får informationen kan vi gøre noget aktivt. Bestyrelsen holder møder en gang om måneden.

Bestyrelsen