Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde d. 13. jan. 2016

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra klubbens tidligere kok – Thomas Sletten – om mulighed for at indlede et samarbejde. Bestyrelsen har vurderet, at muligheden forekommer interessant, og der vil blive orienteret særskilt om samarbejdet via golfbox.

På mødet blev det endelige budget for 2016 fremlagt og godkendt. Status for antal medlemmer pr. nytår betinger desværre fortsat, at det er et skrabet budget, hvor alle poster igen i år er gennemgået med en tættekam. Det er en ubehagelig men nødvendighed opgave at forholde sig til de nøgne kendsgerninger. Der er skåret ned på næsten alle udgiftsposter, men bestyrelsen ser dog med fortrøstning på det kommende år.

Sportsudvalget fremlagde nyt forslag til afvikling af klubmesterskaber, der i 2016 vil blive afviklet over 2 weekends, henhv. 17. 18. 24. og 25. sept. Orientering om de nye regler vil blive bekendtgjort over for medlemmer i god tid. Der vil endvidere blive orienteret om mulighederne for at spille på anlægget de nævnte weekends uden at deltage i klubturneringerne. Da det er meget let at opnå et EGA hcp. er det besluttet at deltagelse i turnering kun er muligt med et EGA hcp. med mindre, at der forudgående er orienteret om en undtagelse.

Fra baneudvalget blev der orienteret om de store problemer i forbindelse med vand på driving range. Problemstillingen er afdækket og de nødvendige arbejder er i gang.

Oprydningsdag med efterfølgende match er fastsat til henhv. d. 19 og 20 marts 2016. Deltagelse i oprydningsdagen giver ret til at deltage i frivillighedsturneringen d. 2. okt. 2016.

Der arbejdes p.t. ihærdigt med at afslutte regnskabet for 2015. Indtil d.d. forventer vi fortsat at kunne slutte med sorte tal til trods for kendte store problemer med vores cafe, men den endelige godkendelse afventer revision. Generalforsamling afholdes i klubben d. 15. marts kl. 1900. Forberedende  tiltag er allerede i gang.

p.b.v.  – Ove Pedersen