Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde d. 1. sept. 2015

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Et udvalg i bestyrelsen har igennem det sidste halve år arbejdet med vurderinger omkring klubbens omlægning af den eksisterende finansiering i kreditforeningen. Udgangspunktet for hele drøftelsen har i korte vendinger været:

• At afskaffe usikkerheden for nuværende og fremtidige bestyrelser ved at have renteswaps
• At få en finansiering hvor klubben til enhver tid vil være klar over kravet til likviditeten
• At få afværget en større renterisiko ved bortfald af renteswaps ved en fortsat forholdsvis stor gæld i perioden 2020-2027

Bestyrelsen har besluttet sig for at gennemføre en omlægning af eksisterende lån og indfrielse af renteswaps ved optagelse af et fastforrentet lån med en løbetid over 20 år. Gennemførelse af omlægningen har nødvendiggjort en forlængelse af lejeaftale med kommunen og denne tilladelse er opnået.

Halvårsregnskabet viser, at vi fortsat følger budgettet, men det er med nogen bekymring, at vi følger udviklingen i medlemsantal samt økonomien bag driften af klubbens cafeteria. Et koldt forår har bevirket et mindre fald i besøget af greenfee gæster, men udviklingen har ændret sig i positiv retning.

Der er foretaget en del ændringer i virksomhedsplanen. Den reviderede plan indlægges på hjemmesiden. Sportsudvalget orienterede om, at klubben for næste år tilmelder 5 hold til danmarksturneringen. Bestyrelsen er enige i, at klubben fortsat skal udvikle sig ved at have dygtige spillere og yde støtte til disse.

Baneudvalget orienterede om efterårs og vinterarbejder. De væsentligste arbejder i den forbindelse er en betydelig forbedring af overgangsforholdene omkring træbroerne på rød sløjfe. Det er samtidig besluttet, at klubben skal have lavet en vedligeholdelsesplan for klubhuset. Der rettes henvendelse til nogle af klubbens medlemmer om at være behjælpelig med at udforme  dette arbejdsredskab, der skal give bestyrelsen et overblik over forestående opgaver samt for at kunne foretage en prioritering.

Brønderslev Kommune anmoder hvert år alle foreninger til at foretage indstilling af frivillige ledere, der gennem en årrække har udmærket sig ved at gøre en indsats for sin klub. Brønderslev Golfklub har i år indstillet Birgit Christensen til denne frivillighedspris. Hun har i adskillige år koordineret arbejdet i klubben i begynderudvalget. Det er gjort på en særdeles engageret og positiv måde og har medvirket til, at Brønderslev Golfklub får den ubetinget nødvendige tilgang af nye golfspillere.

D. 27. september afholdes der en frivillighedsmatch. Der er tidligere orienteret om kriterierne for deltagelse. Der udsendes senere på måneden tilmeldingsliste. I forlængelse af dette emne udsender administrationen snarest orientering omkring etablering af et frivillighedsudvalg, I første omgang alene til alle registrerede frivillige. Efterfølgende udsendes til alle med ønsket om at få udfyldt ledige pladser.

05.09.15  Ove Pedersen