Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 5. august 2014

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Mette Lundin orienterede om et absolut tilfredsstillende forløb af afviklingen af Søren Kjeldsen Challenge, der håbes at kunne blive gentaget næste år. Der blev indhøstet visse erfaringer fra arrangementet. Disse indarbejdes i fremtidig afvikling. Der har været en flot pressedækning med god imagepleje af Brønderslev Golfklub. Formanden uddelte roser til alle, der ydede en indsats i forbindelse med afviklingen.

Budgetopfølgning pr. 30. juni viser et pænt resultat, der fuldt ud indfrier budgettet. Men en lidt svigtende medlemstilgang viser behov for en fortsat stram styring af alle udgifter. Vi har haft flere greenfee gæster end sidste år, men desværre lever juli måned ikke op til budgettet. Vi mener, at det gode sommervejr er skyld i tilbagegangen. Tilbagemelding fra vore gæster fortæller om stor tilfredshed med de aflagte besøg.

En indgået ny kontrakt med Royal Unibrew giver klubben sponsorstøtte til at fortsætte nyanskaffelse af havemøbler til terrassen. Der er udarbejdet supplement til regler for benyttelse af udslagssteder på driving range. Disse bliver tilføjet eksisterende anvisning.

Der vil i August blive gjort fremstød i specieltillæg i Nordjyske for at få nye medlemmer, ligesom der arbejdes med afholdelse af bymesterskaber for ikke golfere.

Næste medlemsmøde er planlagt til d. 22. sept. 2014, hvor der blandt andet vil blive orienteret om klubbens deltagelse i Golfspilleren i Centrum samt om afholdt strategimøde med Dansk Golf Union d. 26. august. Nærmere dagsorden udsendes senere.

Bestyrelsen – Ove Pedersen