Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 31. marts 2015

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Vi får nu gjort noget ved asfaltbelægningen på den parallelle sti op til klubhuset samt belægningen på den store parkeringsplads. Stien vil efter reparationen blive blændet af således, at den fremover bliver skånet for tung trafik. Klubben har accepteret tilbud fra Brønderslev Kommune.

Det har hidtil været en tradition for, at madvarer og drikkevarer undtagelsesvis i sæsonen måtte nydes i klubhuset til Sct. Hans Turneringen. Bestyrelsen har besluttet, at det ikke længere vil være tilladt. Til gengæld vil der i god tid blive annonceret om, at grillmad og drikkevarer denne aften vil blive solgt til særdeles favorable priser.

Klubben får hjælp af 2 praktikanter herover sommeren. Christine som hjælp i cafeen medens Anders Smedstrup hjælper Ulla med tage weekendvagter.

Der blev foretaget evaluering af oprydningsdagen. Der vil blive foretaget visse justeringer til næste år af tilmeldingsproceduren. Der var stor tilfredshed med det udførte arbejde.

Vedligehold af banen kræver stor fleksibilitet af både medlemmer, gæster og banepersonalet. Men vi stiller alle store krav til kvaliteten, og der kan ikke arbejdes om natten. Det er besluttet, at Ulla og Henrik i et tæt samarbejde tilrettelægger arbejdet. Der vil ikke blive lukket sløjfer i forbindelse med almindelig vedligeholdelsesarbejde men alene et hul ad gangen. Der vil naturligvis både i golfbox og ved teestedet blive annonceret om lukning af det aktuelle hul. Dog vil der ved propning af greens være en sløjfe lukket og disse dage kan der spilles en 18 huls banen. Der vil blive taget hensyn til Dagens Bane, så vi generer klubber i klubben mindst muligt.

Konstitueringen af den nye bestyrelse har medført, at der vil blive arbejdet med en revision af virksomhedsplanen. Den reviderede udgave bliver indlagt på hjemmesiden.

p.b.v. – Ove Pedersen