Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 13. jan. 2015

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Der blev orienteret om, at Brønderslev Golfklub er vært for afholdelse af møde i SGN (samarbejdende golfklubber i Nordjylland) tirsdag d. 20. jan. 2015.

Der vil fremover blive tilstræbt at informere mere omkring ændringer på banen. Specielt vedr. vinterforanstaltninger. Baggrunden herfor er en konstatering af, at informationer via hjemmeside tilsyneladende ikke læses af alle klubbens medlemmer.

Sidste hånd er nu lagt på budget for 2015. Budgettet fremlægges som sædvanlig på generalforsamlingen d. 17. marts.

Medlemsudvalget arbejder p.t. med oprettelse af yderligere nye venskabsklubber. Hvilket jo betyder, at klubbens medlemmer udover hos SGN klubber kan spille til reduceret greenfee. Der vil blive orienteret om resultatet på et senere tidspunkt.

Den nye turneringsplan vil snarest blive indlagt på hjemmesiden. Noter venligst vigtige datoer som 28. og 29. marts – oprydnings/åbningsmatch samt frivillighedsturnering (sammenslutning af afslutningsmatcher for udvalg) d. 27. sept. 2015. Der erindres samtidig om medlemsmødet d. 4. febr. med deltagelse af DGU samt præsentation af vores nye kok.

Det er heldigvis umiddelbart forestående, at der rådes bod på belysning af indfaldsvejen fra P-plads til klubhus. Endvidere er der i det nye budget afsat midler til en vedligeholdelse af indfaldsveje samt P-plads.

Bestyrelsen – Ove Pedersen