Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 11. dec. 2014

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Fra årets sidste planlagte bestyrelsesmøde skal der alene refereres om den afsluttende drøftelse omkring budget for 2015 og forhold, der påvirker dette.

Ingen må være i tvivl om vanskelighederne med at udarbejde et budget, der er baseret på faldende og i bedste fald stagnerende kontingentindtægter samt stigende udgifter ved opretholdelsen af et baneanlæg på nuværende kvalitetsniveau.

Der er intet problem i at sætte nogle pæne tal på et stykke papir, men vanskelighederne opstår først, når der skal være realisme bag. Det har derfor igen i år været nødvendigt at barbere næsten alle udvalgs opstillede budgetter. Det er naturligvis beklageligt, men en ubetinget nødvendighed hvis ikke, der skal ske kontingentstigninger udover allerede godkendte.

Set over en årrække er medlemsantallet i Brønderslev Golfklub faldende. Faldet er på niveau med de registrerede forhold i vore naboklubber. Selv om interessen for golf i vores lokalområde procentvis er bedre statistisk end på landsplan, vil vi med DGU`s hjælp på medlemsmødet d. 4. februar 2015 fremkomme med tiltag, hvor der skal gøres et yderligere forsøg på at øge interessen og dermed mindske klubbens økonomiske vanskeligheder. Hermed en opfordring til at møde op.

Budgettet er behandlet færdigt og vil i den nuværende form blive lagt frem på den kommende generalforsamling. Udover driftsbudgettet indeholder budgettet oversigt over kontanter investeringer, der primært består i anskaffelse af materiel og vedligeholdelse af veje og stier.

p.v. bestyrelsen –
Ove Pedersen