Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 10. juni 2014

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 blev gennemgået af kassereren. Mange af driftsposterne afviger positivt fra budgetteringen. Men det er betænkeligt, at en forventet tilgang af nye medlemmer er udeblevet, og desværre kan vi ikke registrere en tilmelding af prøvemedlemmer, der kan leve op til budgettet. Det samlede resultat af driften er dog positiv i forhold til budgettet p.g.a. en fortsat stram omkostningsstyring.

Men vores fine og vedligeholdte bane er blevet belønnet med en pæn øget tilgang af greenfee gæster. Lad os medlemmer i fællesskab fortsat være med til, at disse gæster får en positiv oplevelse. En positiv oplevelse borger for et nyt besøg. En negativ betyder en frasortering.

Sportsudvalget orienterede om det forestående arrangement i anledning af Søren Kjeldsen Junior Challenge d. 3. august 2014. Arbejdsmøde er afholdt, og der er foretaget en foreløbig fordeling af klubbens opgaver.

Som tidligere orienteret om indvies overdækning af udslagssteder d. 28. juni 2014 kl 1400. Der er tidligere udsendt invitation til klubbens medlemmer, hjælpere og en række gæster. Vi håber på en rigtig god eftermiddag.

Vi forventer, at overdækningen herefter snarest kan tages i brug til glæde for vores medlemmer og vores PRO. Sportsudvalget og Morten har påtaget sig at udarbejde oplæg til regler for benyttelse af den nye træningsmulighed.

Næste møde endnu ikke fastsat.

Bestyrelsen – Ove Pedersen