Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 8. april 2014

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Fra et langt bestyrelsesmøde er der et begrænset antal punkter, der skal orienteres om i en bredere kreds.

Bestyrelsen blev orienteret om den udarbejdede opgørelse til miljøstyrelsen om klubbens forbrug af pesticider. Et forbrug der overholder forskrifter.

Budgetopfølgningen pr. ultimo februar viser, at vi hele vejen rundt har problemer med at leve op til budgettet. Vi håber på en bedring hen over året.

Vi behandler henvendelse fra en Svensk Goldklub, der ønsker oprettet et samarbejde. Vi vender tilbage, når aftalen er på plads.

Der blev besluttet, at klubben vil yde et tilskud på kr. 200 til alle udvalgsmedlemmers køb af klubpolo. Ulla aftaler nærmere enkeltheder med Morten.

Åbningsturnering med standerhejsning vil fremover blive slået sammen med oprydningsmatchen. Der skal betales turneringsfee af de deltagere, der ikke har deltaget i oprydningen om lørdagen. Den officielle standerstrygning foretages i tilknytning til andematchen.

På grundlag af et faldende antal deltagere i udvalgsmatchen, vil denne fremover blive afholdt med løbende start.

Som meddelt via orientering fra turneringsudvalget vil medlemmer med et hcp under 36, som ikke er opnået som et EGA-hcp. ikke kunne deltage i klubturneringer, medmindre der for en konkret turnering er givet en undtagelse. Dette vil naturligvis fremgå af indbydelsen.

På grundlag af reducering af afsatte midler til rengøring, arbejdes der med at skaffe frivillige til hjælp med særligt at holde toiletter.

Ove Pedersen