Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 14. februar 2013

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Dagens bestyrelsesmøde var præget af forberedelser til generalforsamlingen d. 14 marts 2013. Indkaldelse samt skriftlig beretning bekendtgøres d. 21. febr. 2013. I henhold til vedtægter sker indkaldelse via mail til alle med mailadresse. Øvrige ved skriftlig meddelelse. Skriftlig beretning behandles tilsvarende.

Der arbejdes fortsat med forhandlinger omkring modtagelse af jord fra Banedanmark. En afklaring forventes ikke at være umiddelbart forestående.

Som tidligere orienteret om opstilles der snarest ny touchskærm og scorekortprinter. Af hensyn til printer udformes der nye scorekort. Medlemmer vil blive opfordret til at anvende gamle scorekort af sparehensyn så længe lager haves.

Formanden orienterede om, at der snarest efter afholdelse af generalforsamling vil blive rettet henvendelse til de medlemmer, hvis lån forfalder til betaling 1. juli i år. Klubben er klar til at udbetale incl. renter. Der vil blive givet mulighed for en forlængelse, hvilket klubben er interesseret i. På løbne renter udbetales.

Bestyrelsen drøftede indgående de nye regler omkring EGA hcp. og deltagelse i turnering. De eneste fremtidige turneringer, hvor der ikke er krav om EGA hcp. vil være Oprydnings-Skt. Hans- og Juleturnering.

For at imødekomme alle medlemmer, der ikke har fået registreret et EGA hcp eller måtte have et hcp over 36, har bestyrelsen og turneringsledelsen besluttet, at alle medlemmer kan deltage i samtlige turneringer dog naturligvis under iagttagelse af de krav, der måtte fremgå af turneringskalender. I givet fald vil der blive oprettet en særskilt række uden præmier.

For at øge tilgangen af prøvemedlemmer som juniorer og voksne er der besluttet, at juniorer i 2013 får et golfsæt stillet til rådighed uden depositum og voksne får som prøvemedlem udleveret et golfsæt mod et depositum på kr. 500. Depositum refunderes ved tegning af et egentlig medlemskab og golfsættet kan beholdes.

Tilrettet virksomhedsplan og udvalgsplan vil blive indlagt på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

Der arbejdes fortsat videre med planerne om en overdækning af udslagssteder. Sandsynligvis ender planerne med en etapevis gennemførelse. Økonomi er afhængig af hjælp af håndplukkede medlemmer.

Oprydningsdag og oprydningsmatch genemføres henhv. d. 23. og 24. marts 2013. Tilmelding kan foretages via golfbox.

Næste ordinære bestyrelsesmøde d. 21. marts 2013

Bestyrelsen