Opfordring fra baneserviceudvalget

DU KAN FÅ EN GOD GOLFOPLEVELSE

BLIV EN DEL AF BANESERVICETEAMET 

I DEN KOMMENDE SÆSON

 

OPGAVEN BESTÅR I NOGLE FÅ GANGE I LØBET AF SÆSONEN

  • At yde ser­vi­ce til gre­en­fe­e­gæ­ster og klub­spil­le­re, såle­des at alle  får en posi­tiv ople­vel­se ved at spil­le på banen til gavn for Bøn­der­s­lev Gol­f­klubs omdøm­me. Des­u­den at udfø­re bane­kon­trol, her­un­der kon­trol­le­re over­hol­del­se af start- og flet­te­ti­der, at sør­ge for en effek­tiv afvik­ling af spil­let på banens 4 sløjfer.
  • Bane­ser­vi­ce gen­nem­fø­res i wee­kends og på hel­lig­da­ge i sæso­nen samt  stikprø­ve­vis på udvalg­te dage  uden­for kon­to­rets åbnings­tid. Der udfø­res som hoved­re­gel ikke bane­ser­vi­ce på offi­ci­el­le turneringsdage.

 

VAGTFORDELINGS- OG INFORMATIONSMØDE  FOR 2014 SÆSONEN FINDER STED I KLUBHUSET

ONSDAG, DEN 5. marts KL. 19.00

 

TILMELDING – SENEST ONSDAG, DEN 26. FEBRUAR – KAN SKE TIL

                      CHRISTIAN TOFT

                      TLF. 98297218/MOBIL 40537218

                      E‑MAIL CHR.D.TOFT(at)GMAIL.COM

ELLER

                      KLUBKONTORET

                      TLF. 98823281

                      E‑MAIL  INFO(at)BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK

MÆRK MAIL’en ”BANESERVICE 2014” OG OPGIV MEDLEMSNR.

HVIS DU ER FORHINDRET DEN 5. marts, MEN ALLIGEVEL ØNSKER AT DELTAGE I BANESERVICEN, KAN DU BLOT OPLYSE DETTE PÅ MAIL’en

 

BANESERVICEUDVALGET