Observationer baneservice 2020-04-04

Kære med­lem­mer

Obser­va­tio­ner fra bane­ser­vi­ce i dag er lut­ter ros til jer medlemmer.

Ken­neth Emil Møl­ler hav­de vag­ten fra mor­genstu­den og så tog Kir­sten Juel og under­teg­ne­de over efter middag.

Det for­løb så flot hele dagen.

Det er vi utro­lig gla­de for og det ser vi selv­føl­ge­lig frem til at det fortsætter.

Måske kun et lil­le suk. Husk at tage jeres skrald / øldål­ser med hjem;)

Rig­tig god aften og så ses vi igen i morgen.

Ulla Gade

For­ret­nings­fø­rer