Spring til indhold

Nyt fra bestyrelsen

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Kære medlemmer!

Det er nu tid for næste nyhedsbrev fra bestyrelsen.

Vi har haft en fantastisk sommer, som desværre er slut nu og vi kender det danske vejr igen med regn og blæst.

Økonomi

Den gode sommer har desværre ikke betydet flere greenfee spillere end budgetteret. Det er især den kolde april, som har været dårligere end budget og så tror vi desværre også, at idet der er kommet en golfring mere giver færre gæster.

Vi har fået mange nye medlemmer. Vi har haft 46 prøvemedlemmer, hvor de fleste har fortsat deres medlemskab i 2018. Desværre har vi også mistet flere medlemmer pga sygdom mv. end forudsat i budgettet.

Vi arbejder hele tiden på at spare og finde nye indtægtskilder. Det er hårdt og ofte meget frustrerende for bestyrelsen, at vi har en stram økonomi. Men vi ved, at vores største indtægtskilde er banen og derfor forsøger vi, at denne skal have en god stand. Derudover prøver vi også at få flere sponsorer.

Frivillige

Vi er i klubben dybt afhængige af alle de frivillige, der hjælper med stort og småt. På denne måde sparer vi mange penge på at frivillige yder hjælp, så STOR TAK for det. Vi sender jo ikke længere spørgeskema ud, så hvis der er nogen, der har lyst til frivilligt arbejde i klubben, så kontakt Ulla og sig hvad i kan og har lyst til at hjælpe med. Det være sig i klubhus, udenoms arealer, sponsorer, diverse udvalg m.m.

Til foråret skal klubhuset males, og vi håber på en arbejdsdag med mange hjælpere, da vi så vil leje lift og købe maling. Vi har simpelt hen ikke råd til at give kr. 40.000,00 i arbejdsløn til et malerfirma.

Regel- og handicapudvalg.

Kurt Pallesen og Oluf Rodding er efter eget ønske stoppet i udvalget og det nye udvalg er Formand Lars Hahn Rasmussen, Kenneth Emil Møller og Kirsten Bangsø.

Kurt og Oluf vil fortsat hjælpe det nye udvalg, så de bliver godt klædt på til opgaven.

Som mange af jer måske har læst, kommer der nye golfregler i 2019. Udvalget skal på kursus i disse regler i oktober måned.  Når dette er sket og der er er tid til undervisning af medlemmerne i de nye regler, vil I høre nærmere om, hvordan I skal forholde jer.

Tanken lige nu er et medlemsmøde inden jul samt besøg fra regel- og handicapudvalget i klubber i klubben næste år.

Der vil blive indkøbt regelbøger, der kan købes hos Ulla til en forventet pris på kr. 20,00. Bøgerne bliver først bestilt i november måned. Bøgerne kommer også som en samlet app i dansk udgave til iOS og Android og vil være tilgængelige som web-publikationer.

Man kan også gå ind på www.danskgolfunion.dk samt Oswald Academy for at læse mere om de nye golfregler.

Låneomlægning

Denne gik som forventet, så tak for støtten på den ekstraordinære generalforsamling.

Velgørende forening

Vi har nu søgt om §8A godkendelse og får besked inden jul om vi godkendes, hvilket vi forventer, hvorefter vi kan søge om momsgodtgørelse, når det reviderede regnskab for 2018 foreligger. Vi forventer, at vi har det endelige svar i marts 2019. Vi er orienteret om at flere nye klubber lig os har søgt, så vi håber der bliver noget til alle.

Tak til alle der har bidraget med kr. 200,00 eller mere. Hvis vi kan søge igen næste år, så tak til de der har lovet at støtte os næste år.

Visioner:

Jeg er blevet spurgt til vores visioner for klubben, og jeg må med skam meddele, at det er meget enkelt:

  1. Den bedste klub nord for fjorden
  2. Høj standart på banen så vi tiltrækker medlemmer og greenfee spillere
  3. Bedre økonomi
  4. Flere medlemmer

Tingene hænger sammen, men når det er på plads, kan vi begynde at tænke mere ud af boxen.

Nyt bestyrelsesmedlem:

Anders Smedstrup der kom ind som suppleant for Christian Grande fortsætter ikke i bestyrelsen efter generalforsamlingen, men fortsætter med diverse hjælp i klubben og i juniorudvalget. Anders sidder med kommunikation, og hvis der er et medlem, der kunne tænke sig at hjælpe til, vil jeg eller Ulla meget gerne have et hint. Kommunikation indebærer bl.a. ansvar for pressekontakt, sociale medier og hjemmeside m.v.

Så er der ikke en der frivilligt vil melde sig?? Vi er 1000 medlemmer og der må da være en der har lyst. Vi kender jo desværre ikke alle de talenter, der er blandt medlemmerne.

Så ’VÆR PARAT’

Persondataforordning

Som I alle nok har hørt, trådte ovenstående i kraft i maj måned. Det betyder, at vi nu har en privatlivspolitik for Brønderslev Golfklub. Den ligger på vores hjemmeside https://broenderslevgolfklub.dk/klubben/privatlivspolitik-for-broenderslev-golfklub/

Alle nye medlemmer får den udleveret ved indmeldelsen.

Golfsporet

Vi vil være meget taknemmelige, hvis I vil downloade App’en Golfsporet og bruge den når I spiller en runde golf. Det er en stor hjælp for baneudvalget og greenkeeperne til udvikling af banen. I skal blot huske at tænde for App’en, når I starter runden og slukke App’en igen, når I er færdige med golfrunden.

GolfCafeen

Vi har fået ansøgere til forpagtningen, og I vil blive informeret, så snart der er en løsning på plads.

Det skal nok blive godt. Ikke en ny Kristian og Rikke, men noget andet og super godt så vores forvente ganer kan blive glade.

Dansk Golf nr. 5 er digitalt.

I denne weekend blev Dansk Golf udsendt digitalt til alle golfspillere per mail. Vær opmærksom på at der ikke kommer en trykt udgave af DG 5.

Med Dansk Golf nr. 6 er vi tilbage i den vante stil på tryk.

Link til Dansk Golf 5 finder du her

https://ipaper.ipapercms.dk/DanskGolfUnion/dg-2018/dg-5-2018/

Generalforsamling og baneåbning 2019:

Vi planlægger generalforsamling den 25. februar 2019 og baneåbning den 31. marts 2019 (hvis vejret er med os).

Mange golfhilsener
Kirsten Juel