Spring til indhold

Nyt fra bestyrelsen

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Vi kan så småt konstatere, at golfsæsonen går ind den afsluttende fase. Vejret bliver mere og mere efterårsagtigt, men der er heldigvis stadig rig mulighed for en masse gode golfrunder endnu.

Vi glæder os rigtigt meget over alle de positive tilkendegivelser vi modtager på banens stand og de ændringer der sker. Fra nu af begynder vi så småt at forberede banen til vinteren, det er en vigtig proces for at sikre, vi får en god, og forhåbentlig, tidligere start næste sæson.

Vi arbejder benhårdt på at få løst organiseringen omkring vores greenkeeperstab, så vi har den rigtige løsning fra starten af 2024.

Vores samlede udgifter holder budget, der er mindre variationer ned over de enkelte poster.

Indtægtssiden er mere udfordret. Derfor laver vi, som I måske har set, et tilbud i uge 42 med nedsat greenfee i håb om at lokke flere gæster til, end vi normalt har i efterårsferien. Dertil laver vi et tilbud til nye medlemmer, hvor de kan spille gratis fra 1. oktober og resten af sæsonen forudsat de indbetaler kontingent for 1. halvår af 2024. Sidstnævnte giver os ikke indtægter her og nu, men det giver os en indikation af, hvad vi kan forvente til næste år. Vi ser flere klubber gøre det samme, så vi har vurderet nødvendigheden af at følge trop. Hertil intensiverer vi fra dags dato salgsarbejdet på Company Days til næste sæson. Dette vil også bidrage positivt til indtægterne.

Selvom vi stadig er i 2023, arbejder vi allerede nu med en del ideer til næste sæson, som skal skabe værdi for klubben, medlemmer og gæster. Vi søger de fonde, vi kan finde, således finansieringen er på plads, inden vi påbegynder opgaverne. Også her er den overvejende del af ideerne forbedring af selve banen og forhold omkring banen (f.eks. stier).

Slutteligt minder vi om vores Frivillighedsturnering d. 1 oktober. Så har du udført frivilligt arbejde for klubben i denne sæson, stort som småt, så tøv ikke med at melde til. Vi glæder os til at se jer.

På bestyrelsens vegne

Thomas