Nye venskabsklubber

Vi kan oply­se at Juels­min­de Gol­f­klub og Fre­de­riks­sund Gol­f­klub nu er nye ven­skabs­klub­ber med Brøn­der­s­lev Golfklub.

Afta­ler­ne med­fø­rer at der er halv gre­en­fee på klub­ber­nes baner for med­lem­mer. Beg­ge klub­ber råder over gode og vel­ple­je­de baner med både pros­hop og cafe/restaurant. Vi kan anbe­fa­le et besøg.

Halv gre­en­fee gæl­der ikke for Flexmedlemmer.

De nye afta­ler med­fø­rer at Brøn­der­s­lev Gol­f­klub nu har 42 ven­skabs­klub­ber, hvoraf de 27 er belig­gen­de syd for Lim­fjor­den. Benyt jer af dis­se afta­ler, støt vore ven­skabs­klub­ber og hav en god golfsæson.

Vi kan ori­en­te­re om at vi fort­sat søger efter fle­re venskabsklubber.

Kommunikationsudvalget/februar 2015