Nybolig 2 Generationers Turnering

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har igen afholdt 2 gene­ra­tions match, det er mat­chen hvor for­æl­dre kan spil­le med deres børn, bør­ne­børn og svigerbørn.

I  år var det i et helt fan­ta­stisk solskins­vejr, ikke en sky på him­len, tem­pe­ra­tur tæt på 30 gra­der. Det gode vejr kun­ne også ses i dagens sco­re, de var høje, både i A ræk­ken, som spil­le­de slag­spil, og i B ræk­ken som spil­le­de stableford.

Dagens spil­le­form var Fourso­me, i den­ne spil­le­form skif­tes spil­ler­ne til at slå til deres bold ind­til den er i hul.

De fine præ­mi­er blev spon­se­ret af Nybo­lig, og præ­mi­er­ne blev over­rakt af vores Pro Mor­ten Hedegaard.

A‑rækken:

1. præ­mie Niels og Tobi­as Dalsgaard -2 (67)
2. præ­mie Mik­kel og Frank Mathiesen +1 (70)
3. præ­mie Jakob og Poul Wagner +1 (70)

 

B‑rækken:

1. præ­mie Kir­sten Juel Jen­sen og Met­te Krog Dalsgaard 42 point
2. præ­mie Lens og Mads Frederiksen 39 point
3. præ­mie Sus­an­ne Hald Have og Jens Reg­ner Sørensen 36 point

 

På tur­ne­rings­ud­val­gets vegne
Maj­britt & Claus Iversen