Ny venskabsklub

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har fået en ny ven­skabs­klub i Sve­ri­ge – Ulla­red Fläd­je GK – som lig­ger mel­lem Var­berg og Falkenberg .

Sam­ar­bej­det inde­bæ­rer at med­lem­mer af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub spil­ler til halv gre­en­fee hos vore sven­ske ven­ner. Man­ge ken­der de sven­ske baner som væren­de vel­ple­je­de og skøn­ne at spil­le. Vor nye ven­skabs­klub er belig­gen­de i nær­he­den af det sto­re vare­hus Gekås/Ullared, som er kendt for de man­ge pro­duk­ter til lave priser.

God for­nø­jel­se – det var måske værd at tage en tur til Sve­ri­ge i sommer.

Klub­ben hjem­mesi­de er: www​.flad​jegk​.se

Kommunikationsudvalget/Brønderslev Gol­f­klub