Ny bestyrelse i Brønderslev Golfklub

Den nyvalg­te besty­rel­se i klub­ben har nu kon­sti­tu­e­ret sig som følger:

For­mand:                       Jan Kingo

Næst­for­mand:               Jens Skibsted

Kas­se­rer:                        Met­te Lundin

Bane­ud­valg:                  Ole Ravnslund

Kom­mu­ni­ka­tion:          Jes Jacob Christensen

Sport:                              Tage Nielsen

Ser­vi­ce:                           Jens Skibsted

Sponsor:                         Chri­sti­an Grande

 

Besty­rel­sen, den 20.3.2016